JNF

Al 120 jaar actief

Van een dorre woestijn
naar een bloeiende streek

Het Joods Nationaal Fonds (JNF) richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten ten behoeve van de leefbaarheid van alle mensen in de Israëlische samenleving. Aan de hand van onze 4 pijlers werken wij aan het groen en leefbaar maken én houden van Israël:

  • natuur en bebossing
  • watermanagement
  • landbouw
  • welzijn

Ondanks wat de afgelopen 120 jaar is bereikt, is er nog heel veel te doen. Nog steeds bestaat 60% van Israël uit woestijn. En als we niets doen, rukt de woestijn verder op.

Yatir Woud

Plant een boom

Bomen brengen leven in de woestijn

  • We hebben meer dan een eeuw ervaring met het planten van bomen in een van de meest hete en droge gebieden op deze aarde.

  • Mede door onze inspanningen is Israël nu het enige land ter wereld waar meer bos groeit dan 100 jaar geleden.

  • Door het steunen van onderzoek kunnen boeren in de woestijn succesvol gewassen telen in extreme droogte en hitte. En we delen deze kennis graag.

  • JNF bouwt waterreservoirs in Israël, die het afvalwater opvangen om te hergebruiken voor landbouw.

Dit doen we met jouw bijdrage

De afgelopen jaren heeft het JNF veel projecten gesteund: we brachten water in de woestijn, legden bos aan, bouwden modelboerderijen en steunden onderzoek naar duurzame landbouw.

 

JNF steunt projecten op het gebied van bebossing, waterprojecten, land- en tuinbouw, onderzoek en ook het welzijn van de mensen in de regio die wij ondersteunen.

Israël tot bloei

Wat we doen

Boom

Bomen planten

Sinds 1902 plant het JNF bomen in Israël. Bomen leveren zuurstof, nemen CO2 op, zorgen voor schaduw en vruchtbare grond, kortom: bomen betekenen leven voor mens en dier.

Water

Water in de woestijn

Het JNF zorgt voor optimaal gebruik van water door hergebruik van afvalwater, opvang van regenwater en opslag voor droge tijden.    

Landbouw

Land en tuinbouw

Het JNF ondersteunt de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw met name in de woestijn         

Welzijn

Welzijn

Het JNF zorgt voor een leefbare samenleving voor alle mensen in Israël.

Bebossing en herbebossing

Het JNF heeft meer dan een eeuw ervaring met het planten van bomen in het hete en droge klimaat van Israël. We planten elk jaar veel bomen: zo werd in 2019-2020 ruim 665 hectare grond beplant. Mede door onze inspanningen is Israël nu het enige land ter wereld waar meer bos groeit dan 100 jaar geleden.

 

Wij weten als geen ander dat herbebossing een kwestie is van de lange adem. Het planten van de juiste bomen op voldoende afstand van elkaar is het begin. Vervolgens koesteren we die bomen tientallen jaren. Vooral in het begin geven we ze voldoende water, zodat ze diep kunnen wortelen.

 

We beschermen ze tegen bosbranden en vernieling. En we zorgen dat dieren eronder kunnen grazen waardoor de vruchtbaarheid van de grond herstelt. Zo groeien ze uit tot volwassen bomen. Krachtig en sterk genoeg om de ‘groene longen’ te zijn die de wereld lucht geven.

Onze projecten

Samen brengen we Israël tot bloei