Contact

Postadres
Postbus 78030
1070 LP Amsterdam

E-mail

  • info@jnf.nl (voor algemene informatie)
  • bomen@jnf.nl (voor informatie boomplanting)
  • barbara@jnf.nl (voor nalatenschappen)

Telefoon 020 – 646 64 77

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur

Fax 020 – 646 64 54

ING: 49998 IBAN: NL58 INGB 0000 0499 98
ABN AMRO: 433401907 IBAN: NL64 ABNA 0433 4019 07

Aanvraag informatie

Sluitingsdagen:

  • donderdag 16 september 2021 vanwege Jom Kippoer (Grote verzoendag)
  • dinsdag 21 september 2021 vanwege Soekot (loofhuttenfeest)
  • dinsdag 28 september 2021 vanwege Shemini Atzeret / Simchat Thora (Vreugde der Wet)

ANBI:

Onze stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Nader Informatie over de stichting in het kader van ANBI kunt u hier lezen of op belastingdienst.nl.

Het Joods Nationaal Fonds is een statutair, zelfstandige Nederlandse stichting, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 41200972.
Wij zijn een apolitieke organisatie en handelen zonder winstoogmerk.

Onze fondsenwerving  is uitsluitend gericht op eigen projecten van het Joods Nationaal Fonds in Israel. Deze projecten bevinden zich allemaal binnen de zogenaamde “groene lijn” van Israel.
Alle donaties die de stichting ontvangt worden uitsluitend aan deze projecten besteed.

De boeken van het JNF worden jaarlijks door een onafhankelijke accountant (KPMG) gecontroleerd.

Giften aan het Joods Nationaal Fonds zijn volledig aftrekbaar van de belasting.

Privacyverklaring