Contact

Two little boys friends climbed tree and look smiling
Two little boys friends climbed tree and look smiling. Happy children play in summer barefoot forest. Carefree childhood.

JNF

Contactpagina

KvK
Het JNF is een statutair zelfstandige, Nederlandse stichting, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 41200972. Wij zijn een apolitieke organisatie en handelen zonder winstoogmerk.

Postadres
Postbus 78030
1070 LP Amsterdam

Contactgegevens

E-mail  info@jnf.nl (voor algemene informatie)
barbara@jnf.nl (voor nalatenschappen)

Telefoon  020 – 646 64 77  maandag tot en met vrijdag, 09:00 tot 17:00 uur.

Gesloten:

 • Tweede paasdag, 1 april 2024
 • Pesach: 23, 24, 29 en 30 april 2024
 • Hemelvaartsdag, 9 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag, 20 mei 2024
 • Sjawoe’ot: 12 en 13 juni 2024

Giftenrekening:
ING:
49998 IBAN: NL58 INGB 0000 0499 98

Volg ons op social media:             

  Liever per e-mail?

  Neem contact op


  Het JNF neemt privacy serieus en zal de door jou aangeleverde persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van de AVG. Hier lees je onze privacyverklaring.

  Veelgestelde vragen

  Vragen en antwoorden

  Het Joods Nationaal Fonds ( JNF) is opgericht op 30 maart 1927 op initiatief van de Nederlandse Zionistenbond (NZB), onder leiding van Jacobus Kan, bondsvoorzitter van de NZB.

  Het JNF richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten ten behoeve van de leefbaarheid van alle mensen in de Israëlische samenleving.

  KKL /JNF (Keren Kayemet Le Israël) is in 1901 tijdens het 5de Zionistische Congres in Basel opgericht door Theodor Herzl. Het is de koepelorganisatie van het JNF in Israël en alle andere JNF afdelingen in de hele wereld.

  Het JNF in Nederland is een onafhankelijke stichting  en opereert bestuurlijk en financieel volledig onafhankelijk. KKL/JNF in Israël houdt toezicht tijdens de realisatiefase van projecten en verzorgt planmatig onderhoud. Zij houden toezicht op de kwaliteit van het opgeleverde werk en op zorgvuldigheid waarmee leveranciers hun werkzaamheden uitvoeren. Ook houden zij zicht op de budgetten die daarmee gemoeid gaan.

  KKL/JNF berekent ons geen kosten voor het toezichthoudende werk in Israël. Dat betekent dat iedere euro die je doneert rechtstreeks terecht komt bij het project waar je voor doneert. Het JNF houdt toezicht op de juiste besteding van iedere euro die onze donateurs doneren aan onze projecten.

  Tegelijkertijd onderstrepen wij ons streven naar maximale effectiviteit: zoveel mogelijk impact met zo weinig mogelijk bijkomende kosten. Onze aanpak verzekert donateurs van maximale inzet van middelen op het gezamenlijke doel: Israël tot bloei brengen.

  Wij werken met een klein team, dat ervoor zorgt dat het JNF zich voor de lange termijn kan inzetten voor onze missie.

  Er zijn 42 JNF kantoren over de hele wereld. Hiervan zijn er 16 in Zuid-Amerika, 18 in Europa, 3 in Australië, en verder in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Engeland. Sommige kantoren zijn meer gefocust op educatie en voorlichting, andere op fondsenwerving. De kleinere kantoren werken alleen met vrijwilligers. In Nederland hebben we 4 vaste medewerkers en een bestuur van vrijwilligers.

  Het planten van een boom kost €18 exclusief verzendkosten. Je krijgt hiervoor een genummerd certificaat op naam.

  Het certificaat blijft voor altijd van de donateur.

  Het JNF heeft als taak om alle bomen en bossen in heel Israël te onderhouden en beschermen tegen ziekte en brand. Dat stopt niet na het planten van de bomen. Ons werk gaat altijd door.

  Met het planten van bomen alleen zijn we er niet. Door middel van een JNF boomabonnement zorg je ervoor dat we reeds geplante bomen kunnen onderhouden en beschermen. Jonge bomen hebben ten minste drie jaar intensief irrigatie en onderhoud nodig om te kunnen overleven in het droge en warme klimaat van Israël.

  Het JNF hanteert een aantal voorwaarden voor projecten om in aanmerking te komen voor onze steun. Die zijn onder andere:
  – Lange termijn projecten: wij halen geld op voor lange termijn projecten die de infrastructuur in Israël verbeteren, op het gebied van bebossing, landbouw, water en welzijn.
  – Periferie: we prefereren projecten in de periferie van Israël, zoals de Negev of de Arava woestijn of Galilea in het noorden.
  – Alle projecten vallen binnen de internationaal erkende grenzen van Israël.
  – Projecten vallen onder onze vier pijlers: bebossing, water, landbouw of verbetering van leefbaarheid en ondersteunen daarmee de SDG’s (Sustainable Development Goals).
  – De projecten moeten voldoen aan de strikte criteria van de koepelorganisatie in Israël.

  Steun het JNF

  Aan de hand van 4 pijlers, natuur en bebossing, water, landbouw en leefbaarheid, werken wij aan het groen en leefbaar maken én houden van Israël. Want ondanks wat de afgelopen 120 jaar is bereikt, is er nog heel veel te doen. Nog steeds bestaat zestig procent van Israël uit woestijn. En als we niets doen, rukt die woestijn weer verder op.