Periodiek schenken

Indien u uw giften voor minimaal 5 jaar vastlegt in een overeenkomst krijgt u belastingvoordeel. Op deze voordelige wijze kunt u ons voor langere tijd steunen en blijft u hetzelfde bedrag doneren. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Hierdoor krijgt u een deel van uw gift terug. Het bedrag dat u terugkrijgt van de Belastingdienst wordt bepaald door de hoogte van uw gift en uw inkomen.

Overigens vallen niet alle structurele donaties onder de term periodieke schenking. Het feit dat JNF de ANBI status heeft vormt de belangrijkste voorwaarde. Een 2e voorwaarde is dat uw donatie is vastgelegd in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Ook dient het om toekomstige giften te gaan. Donaties die u vóór de ingangsdatum van de overeenkomst heeft geschonken, worden niet door de Belastingdienst meegerekend.

Het grote voordeel van periodiek schenken, dat ons voor langere tijd verzekerd van uw steun, waardoor we ook langer lopende projecten kunnen aangaan.

Regel het eenvoudig online met behulp van onderstaande formulieren. Of bel ons kantoor tel. 020 – 646 64 54.

 

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen. Wilt u dat JNF automatisch u gift incasseert vul dan tevens het formulier ‘betalingsvolmacht’ in. Het formulier ‘periodieke gift in geld’ bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Na ondertekening van beide formulieren (schenker en ontvanger) stuurt u deze naar ons op (adres: JNF postbus 78030; 1070 LP Amsterdam). Wij sturen het door ons ondertekende formulier voor de schenker aan u retour.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het JNF wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar JNF, Postbus 78030, 1070LP Amsterdam stuurt, geeft u ons toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Privacyverklaring