Periodiek schenken

Wist u dat u een groot deel van uw gift aan het JNF terug kunt krijgen van de
belastingdienst? Dit kan door uw gift vast te leggen als periodieke schenking.

Wat zijn de voordelen van een periodieke schenking?

 • U ontvangt tot 52% terug van de belastingdienst (afhankelijk van de belastingschijf waar
  u in zit).
 • U kunt ervoor kiezen het JNF met een extra bijdrage te steunen, zonder dat het u zelf
  meer kost.
 • Door uw gift vast te leggen, ontvangt het JNF structurele steun die we hard nodig
  hebben om langer lopende projecten aan te gaan.
 • U bepaalt zelf de hoogte van uw schenking.

Bereken uw voordeel
Wilt u weten wat uw belastingvoordeel is? Bereken dit met de schenkingscalculator.
Hoe krijgt u belastingvoordeel?
Door de onderstaande stappen te doorlopen, krijgt u eenvoudig belastingvoordeel.

Stuur beide overeenkomsten in een envelop zonder postzegel naar:

Stichting JNF
Antwoordnummer 47200
1070 VC Amsterdam

 • U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen. Wij vullen op de
  overeenkomst een code in. Deze code moet u invullen bij uw belastingaangifte.
 • Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u deze terug. Bewaar
  de overeenkomst goed. Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de
ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de belastingdienst tellen giften vóór de
ingangsdatum niet mee als periodieke gift. Betaalt u uw periodieke gift in maandelijkse
termijnen? Dan wordt in het eerste kalenderjaar uw jaarbedrag verdeeld over de maanden
na de ingangsdatum van de overeenkomst.

Privacyverklaring