Het JNF en de VN-klimaatdoelen

VN-klimaatdoelen

Vrijdag, 7 juli 2020

Het JNF en de VN-klimaatdoelen

Heb je ooit gehoord van Sustainable Development Goals (SDG’s) ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen? En waarom deze voor iedereen van belang zijn? Het JNF heeft er van alles mee te maken. Onze projecten sluiten namelijk perfect aan bij deze door de Verenigde Naties (VN) opgestelde klimaatdoelen.

 

Veel mensen hebben nog nooit van de SDG’s gehoord. Terwijl de VN de zeventien doelen al in 2015 hebben vastgesteld en alle VN-lidstaten zich eraan hebben gecommitteerd om de doelen in 2030 te hebben behaald. Het is een dringende oproep tot actie van alle landen, in een wereldwijd partnerschap. Het JNF werkt aan deze gemeenschappelijke wereldse VN-klimaatdoelen in Israël.
Maar het bereik van ons werk is veel groter dan dat.

VN-klimaatdoelen

Veranderende focus

De eerste jaren na haar oprichting in 1901 heeft het JNF een puur zionistische insteek: grondaankoop in Palestina voor de vestiging van immigranten. Tot de jaren tachtig ontgint het JNF land voor landbouw, bebossing en bewoning. De jaren daarna ligt de focus op het leefbaar(der) maken van het beloofde land Israël. We richten ons op het ontwikkelen van projecten voor bebossing, water en landbouw, vooral in de Negev en Arava woestijn.

 

De afgelopen vijf jaar zijn wereldwijde klimaatontwikkelingen belangrijker en urgenter geworden dan ooit tevoren. Daarnaast heeft Israël te maken met een verwachte verdubbeling van de bevolkingsgroei in 2050 en wordt de ontwikkeling van de Negev en Galilea steeds belangrijker. De focus van het JNF lag al vóór het vaststellen van de VN-klimaatdoelen op duurzaamheid. Die lijn zetten we voort met onze toekomstige projecten, die gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid van Israël en het welzijn van haar inwoners.

Iedereen moet het weten!

Het JNF helpt niet alleen mee aan het bereiken van die doelen, maar wil er ook aan bijdragen dat iedereen de VN-klimaatdoelen kent en herkent. Daarom zullen wij in onze communicatie, bij al onze projecten, de symbolen toevoegen van de betreffende ontwikkelingsdoelen. Onze kinderen en kleinkinderen krijgen er al les over op school. Maar de bedoeling is dat iedereen, over de hele wereld, de doelen kent en zich op zijn manier wil inzetten om ze te behalen. Door bij te dragen aan de projecten van het JNF, help je niet alleen Israël, maar draag je ook bij aan deze klimaatdoelen.

 

Bekijk hieronder een video over de zeventien doelen voor Duurzame Ontwikkeling:

VN-klimaatdoel 3

Bosbeheer

De bekendste projecten waar je het JNF van kent, sluiten aan bij doelstelling 15: leven op het land. ‘Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug, én roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.’ Dat doen we onder meer met onze bossen en parken. Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Ze zijn belangrijk voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak. Daarnaast zijn ze ook essentieel in het gevecht tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en vormen ze het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. Bovendien dragen de bossen bij aan doelstelling 3: goede gezondheid en welzijn.

 

We houden onze kennis niet voor onszelf, maar delen die met andere landen in de wereld. Zo hebben JNF Israël en de Keniaanse regering in 2017 een overeenstemming ondertekend. Drie jaar lang worden er uitwisselingsreizen georganiseerd, om kennis en expertise te delen over het planten van bossen in droge klimaten.

 

David Brand, oud-hoofdboswachter en voormalig hoofd van de bosbouwafdeling bij JNF Israël, heeft nog hogere verwachtingen voor Kenia. ‘Een deel van ons doel is om de algehele bosbouw in Kenia te vergroten. Zo kunnen mensen dat hout gebruiken voor hun behoeften. Dit neemt bovendien de druk weg van natuurlijke bossen die we moeten beschermen’, zegt Brand. JNF Israël is ook van plan de bestaande landbouwtechnologieën in Kenia te verbeteren.

Actie tegen klimaatverandering

Onze bossen en parken, maar ook onze projecten op het gebied van duurzame landbouw leveren een constructieve bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering: doelstelling 13. Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Door onze kennis te delen op het gebied van bosbouw en te zorgen dat de hoeveelheid bomen in Israël toenemen, dragen we op wereldniveau bij aan deze doelstelling.

VN-klimaatdoel 13
VN-klimaatdoel 2

Duurzame landbouw

Met onze landbouwprojecten, zoals in de Arava en Ramat Hanegev, dragen we bij aan doelstelling 2: geen honger en aan doelstelling 12: verantwoorde consumptie en productie. We zijn trots op hun voedselzekerheid. Wat mogelijk is gemaakt door al het onderzoek dat we al die jaren hebben gefinancierd. ‘Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door,’ is het uitgangspunt van doelstelling 2. Als het JNF groenten en fruit kan laten groeien in de woestijn, is dat ook mogelijk in andere droge gebieden in de wereld. Ook zijn de onderzoeken waar het JNF aan bijdraagt gericht op ‘duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt onder meer op de modelboerderij in Paran en in de onderzoekscentra van het JNF. Het produceren van onze goederen moet, met het oog op de groeiende wereldbevolking, veel handiger: meer produceren met minder middelen.’

Schoon water

De vele waterprojecten van het JNF, zoals het Koning Willem Alexander Waterproject in Mitspe Ramon en Ein Yahav in de Arava, zorgen voor duurzaam gebruik van water. Daarmee voldoet het JNF aan doelstelling 6: schoon water en sanitair. JNF Israël heeft ruim 250 waterreservoirs aangelegd in heel Israël. De waterreservoirs in de Arava vangen het afvalwater op zodat het kan worden hergebruikt voor de landbouw. JNF USA is betrokken bij installaties die van zoutwater zoetwater maken. En in Tel Aviv en Ashdod doet JNF Israël proeven om regenwater op te vangen onder de straten en af te voeren naar biofilters, om het vervolgens te zuiveren. Zo kunnen de huizen in de stad worden voorzien van schoon drinkwater.

VN-klimaatdoel 6
VN-klimaatdoel 11

Duurzame steden en gemeenschappen

‘De helft van de wereldbevolking, zo’n 3,5 miljard mensen, woont in de stad. En de verwachting is dat dat aantal alleen maar toeneemt: in 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied’ zo is te lezen bij doelstelling 11. JNF zet in op het bewoonbaar maken van de woestijn, zodat de steden worden ontlast en de bevolking meer verspreid over het land kan wonen.

Toekomstvisie

Direct en indirect dragen de projecten van het JNF ook bij aan doelstelling 7: duurzame energie. Omdat het JNF in haar onderzoekscentra onderzoekt hoe meer te produceren met minder middelen. In de toekomst wil het JNF ook meer gaan inzetten op het dichten van de sociale kloof. Zo dragen we bij aan doelstelling 8: eerlijk werk en economische groei. Bovendien draagt het JNF ook bij aan doelstelling 4: kwaliteitsonderwijs. Omdat wij een groot deel van onze projecten benutten om onze kennis over te dragen aan anderen. Van jonge kinderen tot volwassenen, nationaal en internationaal.

VN-klimaatdoel 7

Lees meer nieuws

JNF Nieuws

Joanne’s blog 44

... / JNF / Blog / Joanne’s blog 44 / Donderdag, 6 juni 2024Joanne's blog Lieve allemaal, Afgelopen maandag was ik met Matthijs Le Loux en Bas Schwarwachter, twee journalisten van Nu.nl, naar het verre noorden van Israël om ook dat verhaal te brengen. Ik had een afspraak voor ze gemaakt met de voormalig Nederlandse… Lees verder Joanne’s blog 44

Lees nieuws

Oprichting universiteit in het noorden van Israël

... / JNF / Welzijn / Oprichting universiteit in het noorden / Donderdag, 30 mei 2024Historisch moment: Oprichting universiteit in het noorden van Israël Het laatste waar je in tijden van oorlog aan denkt, is het oprichten van een universiteit. Toch is dit wat er in de afgelopen week in het noorden gebeurde. Een teken… Lees verder Oprichting universiteit in het noorden van Israël

Lees nieuws

Joanne’s blog 43

... / JNF / Blog / Joanne’s blog 43 / Donderdag, 23 mei 2024Joanne's blog Lieve allemaal, Vrijdagmiddag. Het bericht dat er weer drie gegijzelden dood zijn gevonden in Gaza komt bij iedereen hard aan. Ook bij mij. Daarom besluit ik een ommetje te maken in de buitenlucht, met als doel: snoepen van de vruchten… Lees verder Joanne’s blog 43

Lees nieuws

Joanne’s blog 42

... / JNF / Blog / Joanne’s blog 42 / Donderdag, 23 mei 2024Joanne's blog Lieve allemaal, Afgelopen vrijdagavond ging ik, net als iedere week, naar de synagoge om de shabbat in te luiden. De dienst verliep ook zoals altijd: intens, devoot en mooi. Na afloop vliegen de meeste aanwezigen meestal snel uit en gaan… Lees verder Joanne’s blog 42

Lees nieuws