Over ons – 120 jaar historie

JNF blauwe bus

Over het JNF

… / JNF / 120 jaar historie

Over ons

In 120 jaar van zand naar bomen

Toen het JNF in 1901 werd opgericht, was Israël nog een grotendeels onbewoonbaar, dor en onherbergzaam land. Het land bestond voornamelijk uit woestijn. Het werd door vijandelijkheden geteisterd en in de moerassen vierde malaria en andere ziekten hoogtij. Het is een wonder dat Israël zich 120 jaar later heeft ontwikkeld tot een modern land vol bossen en wouden, en dat grote delen van de woestijn leefbaar zijn gemaakt. Zo komt tegenwoordig de helft van de export van groenten en fruit uit het meeste droge gebied van Israël, de Arava woestijn.

JNF blauwe bus

Het blauwe busje

In 1905 startte het JNF met het plaatsen van het blauwe JNF collectebusje, dat een waar begrip werd binnen de fondsenwerving van het JNF. Het metalen busje, in de kleuren van Israël, stond bij vele Joodse en niet-Joodse families thuis op een prominente plek. Op speciale verjaardagen, de Joodse feestdagen, maar ook ‘zomaar’, werd een bijdrage gedaan. groot of klein. In de loop der tijd heeft het busje vele vormen gekend.

Boomcertificaten

In 1907 gaf het JNF de eerste boomcertificaten voor de aanplant van olijfbomen uit. In 1912 werd dit ‘olijfbomencertificaat’ gewijzigd in een algemeen boomcertificaat. Het eerste woud waar bomen geplant konden worden, was het Theodor Herzl Woud (1908).

Nieuwe wegen

Na het uitroepen van de staat Israël in mei 1948 werden vele initiatieven ontplooid. Door het JNF en vele andere Joodse organisaties werd allerlei acties ondernomen om de jonge staat te ondersteunen.  Het JNF richtte zich hierbij met name op de realisatie van grote bebossingprojecten, ontginning en het vruchtbaar maken van het land.

Grote uitdagingen

Het belangrijkste doel was door landaankopen jonge Joodse pioniers de mogelijkheid geven zich als landbouwer in Israël te vestigen. Ze werden geconfronteerd met enorme uitdagingen, zoals ziektes, oorlog, droogte en grote hitte. Vanwege de heersende malaria moesten als eerste moerassen in het noorden worden drooggelegd. In het zuiden probeerden pioniers de woestijn terug te dringen en leefbaar te maken.

Herbebossing en bosbeheer

De vele overheersers in het gebied hadden door boomkapping grote kaalslag veroorzaakt. Daarom was een van de belangrijkste zaken voor het JNF het herbebossen van het land; vanaf het kweken van stekjes, het ontginnen en vruchtbaar maken van het land, het aanplanten en onderhoud van de bomen, tot en met het efficiënt bestrijden van bosbranden. Inmiddels is het JNF door zijn jarenlange expertise uitgegroeid tot een van de grootste autoriteiten op het gebied van herbebossing en bosbeheer.

Bekijk in 120 seconden de hoogtepunten van de afgelopen 120 jaar.

Wat hebben we samen bereikt?

Lees hieronder wat we samen in relatief korte tijd hebben bereikt.

260 miljoen
bomen geplant sinds 1901

260 miljoen
bomen geplant sinds 1901

Toen het JNF begon met het planten van bomen was het landschap nog kaal en onbarmhartig. Sindsdien zijn er meer dan 260 miljoen bomen geplant. Bomen zijn essentieel voor de leefbaarheid van het land. Bomen leveren zuurstof, vormen humus en houden water en grond vast. Ze voorkomen dat de zon en wind vrij spel krijgen en de woestijn verder oprukt; een bedreiging die nog altijd aanwezig is.

110.000 hectare
natuurlijk bos aangelegd

110.000 hectare
natuurlijk bos aangelegd

Met de aanleg van bossen richt het JNF zich met name op de groene long rondom Be’er Sheva in de Negev woestijn. De aangeplante bossen onderhouden we en beschermen we tegen branden en ziektes. Zo zorgen we ervoor dat bossen gezond blijven voor zowel de huidige generatie als de volgende generaties. De JNF wouden, bossen en parken zijn 24/7 open voor publiek en enorm populair. Jaarlijks recreëren er zo’n 3 miljoen mensen. Vooral op feestdagen en tijdens festivals is het druk.

Lees verder over het:
Herstel van het Ben Shemen Woud

8.000 kilometer
boswegen aangelegd

8.000 kilometer
boswegen aangelegd

Wegen en paden maken het bos toegankelijk voor wandelaars en andere recreanten. Goede toegangsweken zijn bovendien een absolute noodzaak voor de brandweer om snel en makkelijk ter plekke te zijn om zo snel mogelijk branden te blussen.

Lees meer over:
De verwoestende branden uit 2016

250 waterreservoirs
gebouwd

250 waterreservoirs
gebouwd

Begin jaren ’90 besloot het JNF zijn kerntaak uit te breiden met een nieuwe activiteit: het beheer van water, een van s ’werelds grootste uitdagingen van deze tijd. Er bestaan twee soorten waterreservoirs: voor het opvangen van regenwater en voor het zuiveren van afvalwater voor landbouw. Een voorbeeld van een gecombineerd waterreservoir is het Koning Willem Alexander Waterproject in Mitzpe Ramon en een voorbeeld van een afvalwaterreservoir is het waterreservoir in Hatzeva.

1.300 kilometer
fietspad aangelegd

1.300 kilometer
fietspad aangelegd

Fietsen in Israel is de afgelopen twintig jaar enorm populair geworden. JNF Israel begon vijftien jaar geleden met de aanleg van fietspaden in het hele land. Ook in de Arava woestijn zijn de afgelopen jaren vijftien fietsroutes aangelegd om het toerisme in het zuiden te ontwikkelen. Er wordt door het JNF veel geïnvesteerd in het onderhouden van de fietspaden en het er zijn goede fietsverhuur gelegenheden opgezet.

Bekijk hier de
Alon HaGilil Bicycle Trail

300 miljoen kubieke meter
water gefilterd tot drinkwater

300 miljoen kubieke meter
water gefilterd tot drinkwater

Het filteren van water is een duurzame en ecologisch verantwoorde vorm van watervoorziening in de Arava, waar geen natuurlijke en eenvoudig toegankelijke waterbronnen zijn. De streek is ook niet aangesloten op het nationale waternet, simpelweg omdat het te afgelegen is. Dankzij de Israelische vindingrijkheid om op steeds efficiëntere wijze zeewater in zoet water om te zetten kan de woestijn verder tot bloei worden gebracht.

Lees meer over:
‘Israel’s fourth aquifier’

90% hergebruik
van het afvalwater

90% hergebruik
van het afvalwater

Tekort aan water is het meest cruciale milieuprobleem waarmee Israel vandaag de dag mee wordt geconfronteerd. Een van de oplossingen hiervoor is water te recyclen zodat het afvalwater voor irrigatie in de landbouw kan worden gebruikt.

Lees verder over:
Innovaties in water management

41.000 hectare
graasland gecreëerd

41.000 hectare
graasland gecreëerd

Met behulp van schapenbegrazing worden natuurgebieden op een ecologische en economische manier beheerd. Dit draagt bij aan gevarieerde plantengroei, want door open ruimtes tussen bomen te laten en schapen en geiten het gras weg te laten eten, worden boom-en plantenzaadjes verspreid. Dit heet savanisatie.

Die aanplant gaat terug tot 1986 en gaat door met gemiddeld ~ 2000 dunam per jaar. Het JNF Savanization Programma is verantwoordelijk voor het vormen van een ​​groene gordel rond nederzettingen. Zo worden elk voorjaar 20.000 schapen gedurende ongeveer 6 maanden de westelijke Negev-regio binnen gehaald. Elk schaap heeft 3 dunam per seizoen om te grazen. Het scheelt boeren ongeveer een half jaar aan voedselinkoop. 

Lees meer.

1.034 recreatieplekken
in de bossen aangelegd

1.034 recreatieplekken
in de bossen aangelegd

Jaarlijks komen meer dan 3 miljoen bezoekers naar de Israelische bossen om te recreëren. Ze genieten van de aangelegde wandel- en fietspaden, picknickplaatsen, speeltuinen en de prachtige flora en fauna. Het JNF vindt het belangrijk dat haar bossen en attracties voor iedereen toegankelijk zijn. Zo zijn er speciale wandelroutes voor mensen met een visuele beperking, met bewegwijzering in braille in het Hebreeuws én het Engels, langs bomen en planten die zorgen voor een intense zintuiglijke ervaring van het bos en de natuur.

Bekijk het overzicht van onze activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie.

300.000 hectare land
ontgonnen voor nieuwe gemeenschappen

300.000 hectare land
ontgonnen voor nieuwe gemeenschappen

Grondontwikkeling midden in de woestijn is een moeilijke en daarmee kostbare aangelegenheid. Het JNF helpt door het ontginnen en leefbaar maken van dorre grond, bestaande uit zand en rots, het voorbereiden van land voor behuizing en landbouw én het aanleggen van watervoorzieningen, bossen en recreatieplekken voor de nieuwe bevolking.

235 projecten
in lokale gemeenschappen gesteund

235 projecten
in lokale gemeenschappen gesteund

Het JNF richt zich met haar projecten op het vergroten van de leefbaarheid van Israel en het welzijn van haar inwoners. Denk hierbij aan de bouw van speeltuinen in kibboets Neve Ur, kibboets Gesher en moshav Yardena in de Israelische periferie. Ook de bouw van het Stadspark in Lod is hier een voorbeeld van. Het park bij het nieuwe museum is een steuntje in de rug voor de plaatselijke economie en een prachtige plek voor bewoners en bezoekers om te genieten en ontspannen.

Lees ook over:
De aanplant van een bos bij Tzfat

900.000 stekjes
geplant per jaar

900.000 stekjes
geplant per jaar

In drie JNF kwekerijen in het noorden, centrum en zuiden van Israel worden jaarlijks 900.000 stekjes gekweekt. Gekozen wordt voor de eik, de pistache en inheemse boomsoorten: bomen die bestand zijn tegen het Israelische klimaat. Die diversiteit is belangrijk. Het is beter voor het natuurlijk evenwicht én om ziektes te voorkomen.

Lees hier meer.

2.100 samenwerkingsverbanden
met onderwijsinstellingen

2.100 samenwerkingsverbanden
met onderwijsinstellingen

Het JNF richt zich met haar onderwijsprojecten op het belang van natuur en innovatie op het gebied van food-, agro- en biotech. Een voorbeeld hiervan is het samenwerkingsproject van KKL/JNF, de gemeente Arad en de RAD-Bynet Group, een wereldleider op het gebied van data-communicatietechnologieën. Het project heeft als doel alle jongeren in Israel, ook kansarme jongeren in het zuiden van het land, de kans te bieden om een opleiding te volgen en succesvol deel uit te maken van de maatschappij. 700 studenten kregen in het studiejaar 2020-2021 een JNF studiebeurs.

Het Joods Nationaal Fonds is opgericht in 1902 op initiatief van de Nederlandse Zionistenbond (NZB). De allereerste fondsenwervende activiteiten van het JNF in Nederland bestonden uit het genereren van giften vanuit de bevolking en instanties.