maandag 5 juni 2006

Begin jaren ‘ 90 heeft het JNF besloten, naast bebossing, landontginning en wegenaanleg, zijn kerntaak uit te breiden en een nieuwe milieuactiviteit toe te voegen, te weten, het beheer van water, een van ‘s werelds grootste dilemma’s van deze tijd. Net als elders in de wereld groeide ook in Israel het besef dat een van de belangrijkste zaken waar men zich met name op zou moeten richten het oplossen van het waterprobleem is, om daardoor het behoud van de natuur te kunnen waarborgen en de verdere ontwikkeling van het land te kunnen garanderen.

De grootste oorzaak van het gebrek aan water in Israel is gelegen in het feit dat het land voor meer dan 50 % bestaat uit woestijn en dus een klimaat daar heeft dat extreem droog is met langdurige periodes van verzengende hitte (gemiddeld 40-45 º C overdag). Er valt zeer weinig neerslag (variërend van 30 cm regen bij Beer Sheva tot een minimum van slechts 5 cm in de Arava vallei) en als het regent is dat maar heel kort en komt het met grote hoeveelheden tegelijk uit de hemel, wat vervolgens direct in de droge woestijngrond verdwijnt, naar zee stroomt of door de hitte simpelweg verdampt.

Om hier weerstand tegen te kunnen bieden is men begonnen met een intensieve studie en veel proefnemingen om erachter te komen hoe men het beste het natuurlijke water kon behouden en beheren en kwam men o.a. uit op het ontwikkelen van speciale waterreservoirs.
Wat men beoogt met deze reservoirs is het verzamelen, opvangen, en vervolgens gekanaliseerd op natuurlijke wijze verder transporteren van het water naar de plek waar het nodig is. Een bijzondere en zeer specifieke methode die men hierbij toepast, is dat men gecontroleerd het verzamelde water direct in de grondwaterlaag pompt en op diverse dieptes bewaart waar verschillende temperaturen heersen. Vervolgens mengt men het water met deze verschillende temperaturen onderling en , na het weer te hebben opgepompt, transporteert men het naar de gewassen die het beste groeien met water op een bepaalde temperatuur.

Slechts begonnen met 10, zijn er nu meer dan 100 waterreservoirs te vinden verspreid over heel Israel. In de Beit She’an vallei, bijvoorbeeld, worden zij met name gebruikt om het watergebruik vanuit het Meer van Tiberias te ontlasten. In de Besor rivierbedding, in het zuiden van de Negev, dienen ze voornamelijk voor het aanvullen van het zeer lage grondwaterpeil.

Eén van deze waterreservoirs is het waterreservoir Hatzeva, gelegen in de Arava 12 km ten noorden van Ein Yahav, dat met steun van met name JNF Nederland tot stand is gekomen. Het reservoir heeft een capaciteit van 850.000 kubieke meters, waarin met name water uit overstromende rivierbeddingen in de Negev, veroorzaakt door korte, hevige regenval in de winter, wordt opgevangen en wordt gebruikt voor irrigatie op nabij liggende velden. Het grote voordeel hiervan is dat het water niet meer uit uitgeputte lokale bronnen hoeft te worden gepompt of via een belastende, dure pijpleiding uit het noorden hoeft te worden getransporteerd. Het water dat overblijft wordt tenslotte in de grondwaterlaag gepompt om het grondwaterpeil op deze wijze aan te vullen en op niveau te houden.

Privacyverklaring