Waterreservoir in Ein Yahav in de Arava-woestijn

Water project

Waterreservoir in Ein Yahav in de Arava-woestijn

Dankzij dit waterproject kunnen 114 jonge gezinnen zich vestigen in Ein Yahav.

Water in de woestijn

In juni 2019 besloot het JNF om de bouw en het herstel van het waterreservoir in Ein Yahav, een van de zeven dorpen in de Arava-woestijn, te steunen. We vroegen jouw hulp daarbij en velen van jullie droegen bij aan dit mooie project, dat begin 2021 werd voltooid.

Meer dan zestig jaar geleden koos een groep jonge idealistische pioniers ervoor om zich in de Arava-woestijn te vestigen. Ein Yahav was een van de eerste agrarische nederzettingen. Vandaag de dag is het een bloeiende gemeenschap en wonen er honderdvijftig gezinnen.

‘Door de populatie in de Arava te vergroten met 114 nieuwe gezinnen, is het noodzakelijk de voorzieningen uit te breiden. Meer mensen betekent ook meer waterconsumptie en meer waterverontreiniging, daarom is het noodzakelijk om de huidige waterinfrastructuur te renoveren’, aldus Vivian Rinat, directeur van het JNF.

Weinig neerslag in de woestijn

In dit droge woestijngebied is de jaarlijkse regenval minder dan 30 mm per jaar. De Arava is niet verbonden met het centrale watersysteem van Israël. Het water voor de inwoners van de regio komt van lokale waterboringen. Helaas is de hoeveelheid beschikbaar water beperkt en de kwaliteit ervan verslechterd: er is te weinig water en wat er is, is veel te zout.

Zuiveringsinstallaties zijn daarom noodzakelijk. Het zoute water wordt voor gebruik ontzilt en komt via buizen bij de woningen, het brakke water wordt gebruikt in de landbouw. Omdat dat niet voldoende is, wordt al het gebruikte huishoudelijk water gerecycled en hergebruikt voor irrigatie in de landbouw.

Het renovatie- en uitbreidingsproject bestaat uit 2 delen:

  • 1) Vervanging van de rioleringspijpen die verouderd zijn en uitbreiding van het rioleringsnetwerk.
  • 2) Uitbreiding en modernisering van de bestaande zuiveringsinstallatie om de kwaliteit van het water te verbeteren.

Meer water, meer leven in de woestijn

Om vergrijzing tegen te gaan en schaalvergroting te kunnen realiseren, is het nodig om nieuwe jonge gezinnen aan te trekken. ‘Als er goede voorzieningen zijn, wordt het een stuk aantrekkelijker om je hier te vestigen’, vertelt Mor Maman. Samen met haar man en hun twee kinderen woont zij sinds zes jaar in Ein Yahav. Ze is blij dat het JNF de waterzuiveringsinstallatie renoveert en uitbreidt.

Mor werkt bij de afdeling gebiedsontwikkeling van de Arava. ‘Toen wij rondkeken waar we ons definitief wilden vestigen, was de Arava een vanzelfsprekende keuze. Het leven is hier nog een uitdaging, wij zijn de moderne pioniers. Een gemeenschap kan niet alleen bestaan uit boeren, je hebt ook andere beroepen nodig, maar die komen hier alleen als alle voorzieningen er ook zijn. Het is een vicieuze cirkel.’

Kinderen geven elkaar high five

Steun ons in 4 stappen

Doneer direct, steun Israel

Project is voltooid

Dankzij donaties is dit project voltooid, waaronder:

  • de bouw van een tweede oxidatie bassin
  • de bouw van een tweede afvalwater opvang bassin
  • vernieuwing van het pompsysteem
  • vernieuwing van de elektriciteitskasten

Samen met de donateurs hebben we dit belangrijke project kunnen uitvoeren.
Het is niet meer mogelijk om een donatie te doen voor dit project.

Zonder water geen leven

Lorem ipsum dolor sit amet!

Andere projecten

Water, landbouw, tuinbouw
en bomen zorgen voor bloei