Overstromingen in de Arava woestijn

Water project

Water in de woestijn

Twee keer per jaar ondergaat de Arava woestijn een gedaantewisseling: de droge zandvlakten veranderen voor een paar uur, en soms dagen, tot kolkende meren door kortstondige, hevige regenval. De situatie wordt de afgelopen jaren steeds zorgwekkender: de stortregens in het zuiden worden heviger en extremer. In 2018 viel er gemiddeld 15 mm regen. In 2019 was dat 22 mm en in 2020 60 mm. Daardoor zijn de overstromingen de afgelopen jaren met 25% in kracht en intensiteit toegenomen.

Water project

Veel schade

De droge aarde kan de enorme hoeveelheid water die in korte tijd valt niet aan. Dit veroorzaakt riskante situaties zoals grote en gevaarlijke overstromingen. ‘Het watergeweld verlamt en ontregelt ons hele leven’, vertelt Mirith Hillman. Met haar gezin woont Mirith in Idan, een van de zeven dorpen in de Arava. ‘De infrastructuur raakt tijdelijk ontregeld en onze dorpen zijn afgesneden van de wereld. Landbouwgebieden lopen onder, elektriciteitsnetten en kassen raken beschadigd, en rioleringssystemen en wegen worden soms zelfs volledig weggespoeld.’Het JNF stuurt reparatieteams om eerste hulp te bieden bij de enorme schade. De grondige herstelwerkzaamheden worden later uitgevoerd in samenwerking met de lokale autoriteiten, als het land weer opgedroogd is. Dan worden ook zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen om schade in de toekomst te beperken. Zo worden er bruggen, waterreservoirs en afvoerpijpen aangelegd. Ook worden er beschermingsoevers gebouwd rondom landbouwgebieden.

Water project

JNF reageert

Het JNF stuurt reparatieteams om eerste hulp te bieden bij de enorme schade. De grondige herstelwerkzaamheden worden later uitgevoerd in samenwerking met de lokale autoriteiten, als het land weer opgedroogd is. Dan worden ook zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen om schade in de toekomst te beperken. Zo worden er bruggen, waterreservoirs en afvoerpijpen aangelegd. Ook worden er beschermingsoevers gebouwd rondom landbouwgebieden.

Overstroming van een weg na hevige regenval in de woestijn

Water project

Extreem natuurverschijnsel

Amit, de man van Mirith, is lid van het Arava reddingsteam dat bestaat uit zo’n negentig vrijwilligers. In dit soort tijden hebben zij hun handen vol. ‘Vaak komen Israëlische toeristen kijken naar dit bizarre natuurverschijnsel en zij kennen de gevaren niet. Ze raken met hun auto’s van de weg, raken verdwaald of worden overvallen door de overstromingen. Jaarlijks redt het team tientallen mensen.’

Water project

Water is altijd een onderwerp

‘Ondanks de natuurkrachten waar we mee te maken hebben, willen we niet weg uit de Arava.’ vertelt Mirith. ‘Het is hier nog stil en een veilige plek voor de kinderen. De extreme hitte en overstromingen zijn iets waar we mee moeten leven.’ Grote stukken land zijn weggevaagd door het kolkende water.

Water project

Kleurig bloementapijt

Als de regen stopt, verdwijnt het overtollige water snel door de warme zon. De woestijn krijgt een kleurig bloementapijt over het gelige zand. Ook wordt de schade veroorzaakt door dit onvoorspelbare natuurverschijnsel dan pas echt zichtbaar. Voor het JNF en de lokale autoriteiten begint nu het echte werk. De enorme schade moet zo spoedig mogelijk worden hersteld en voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen voor de volgende stortvloed.

Steun ons in 4 stappen

Doneer direct, steun Israel

Steun de Arava

Zonder de hulp van het JNF zou de Arava onleefbaar zijn. Help jij mee?

Zonder water geen leven

Lorem ipsum dolor sit amet!

Andere projecten

Water, landbouw, tuinbouw
en bomen zorgen voor bloei