Project informatie

Verbrande bossen rondom Jeruzalem - project informatie 68e JNF loterij

Maak je keuze

Project informatie 68e JNF loterij

Herstel van de bossen rondom Jeruzalem

De branden tijdens de zomer van 2021 in de Jeruzalemse heuvels waren de ergste ooit in Israël. Binnen 3 dagen ging 1100 hectare bos in vlammen op. De onverwacht sterke wind veroorzaakte een storm met vlammen die tientallen meters hoog reikten. De intensiteit van de branden was ongeëvenaard in de recente geschiedenis van Israël. Naast grote schade aan de bossen, verloren ook duizenden dieren het leven.

Bossen rondom Jeruzalem - project informatie 68e JNF loterij

“We vochten dagenlang tegen het immense vuur. Het was afschuwelijk. We hadden zoiets nog nooit meegemaakt”, vertelt Gidi Bashan, manager van de JNF Jeruzalem Regio. “De verbrande bossen bestonden uit honderd jaar oude dennen en veel oorspronkelijk bos.”

Brand in de bossen rondom Jeruzalem - project informatie 68e JNF loterij

Met jouw bijdrage kunnen wij:

  • verbrande bomen en struiken verwijderen
  • nieuwe bomen planten
  • toegangswegen voor brandweer- en reddingstroepen aanleggen
  • nog meer watervulstations aanleggen
  • technologie voor vroege detectie en preventie van branden inzetten
Verbrande bossen rondom Jeruzalem - project informatie 68e JNF loterij

Samen aan de slag

Zonder het continue onderhoud door het JNF zou de brand nog veel grotere schade hebben aangericht.
Na een periode van natuurlijke hergroei, dat gewoonlijk optreedt na één of twee jaar, begint voor JNF het werk. Met als doel een groen Jeruzalem. En daar kan jij aan bijdragen!