Water

Water

JNF heeft 250 waterreservoirs gebouwd in Israël. Meer dan 90% van al het afvalwater wordt hergebruikt voor landbouw.

Water

Al 250 waterreservoirs

Water in de woestijn

Tekort aan water is een van de meest cruciale problemen in Israël. Dit wordt verergerd door de slechte kwaliteit van bestaande waterbronnen die teveel worden belast. Een van de oplossingen hiervoor is water te recyclen via waterreservoirs.

 

Begin jaren ’90 besloot het JNF zijn kerntaak uit te breiden met een nieuwe activiteit: het beheer van water, een van ‘s werelds grootste uitdagingen. Er zijn tot nu toe 250 waterreservoirs gebouwd, die in heel Israël geplaatst zijn. Er bestaan twee soorten waterreservoirs: voor het opvangen van regenwater en voor het zuiveren van afvalwater voor landbouw. Een voorbeeld van een gecombineerd waterreservoir is het Koning Willem Alexander Waterproject in Mitzpe Ramon en een voorbeeld van een afvalwaterreservoir is het waterreservoir in Ein Yahav.

Duurzaam waterbeheer

Duurzaam omgaan met water omvat minimaal vijf aspecten:

  • minder water gebruiken
  • water van hoogwaardige kwaliteit voorbehouden voor toepassingen die dat vereisen
  • water zo weinig mogelijk vervuilen
  • afvalwater niet ongezuiverd lozen
  • regenwater gescheiden opvangen voor hergebruik, buffering of infiltratie

Projecten

Water projecten
gesteund via het JNF

Water in de woestijn

Doneer direct, steun Israël

Al 120 jaar actief

Uw steun brengt Israel tot Bloei!

Elke bijdrage is belangrijk en helpt om het verschil te maken. Bepaal de manier van geven die het beste bij jou past.

Water in de woestijn

Plant een boom

Bomen brengen leven
naar de woestijn