Privacyverklaring bescherming van uw persoonsgegevens

Het Joods Nationaal Fonds (JNF) is opgericht in 1902 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting onder nummer 41200972. Het JNF richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten ten behoeve van de leefbaarheid van alle mensen in de Israelische samenleving. Onze kerntaak is het tot bloei brengen van de woestijn in Israel via bebossing, land- en tuinbouw, innovatief waterbeheer en research.

Het JNF hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, vandaar deze privacyverklaring. Het JNF verwerkt uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Uw gegevens

Als u het JNF steunt of heeft gesteund door middel van een donatie, verwerken wij uw gegevens om u te bedanken, om uw donatie uit te voeren en om u te informeren over gelijksoortige activiteiten en projecten. Informatie over onze activiteiten en projecten verstrekken wij schriftelijk en digitaal.

Uw recht op inzage, wijziging of verwijdering van gegevens

U heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Wilt u aanpassingen in uw gegevens of wilt u niet langer informatie van het JNF ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Verzoeken hiertoe zullen uiterlijk binnen 4 weken verwerkt worden.

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (AP).

Wij verwerken uw gegevens vanwege uw donatie. Deze verwerking is noodzakelijk om uw donatie volgens uw wensen uit te voeren. Daarnaast is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk om u op de hoogte te houden van gelijksoortige activiteiten en projecten.  Zonder deze gegevens zouden wij niet in staat zijn om uw donatie uit te voeren en u verder over het JNF en zijn activiteiten te informeren.

Uw gegevens geven wij nooit door aan derden

Het JNF zal uw gegevens nooit ter beschikking stellen aan andere organisaties, bedrijven of landen. Partijen die ons helpen bij de verzending van onze mailing of bij het werven van nieuwe donateurs, verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van het JNF. Zij zijn verplicht uw gegevens geheim te houden en na gebruik te verwijderen.

De bewaartijd

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Relevant daarbij is dat steun aan onze doelen en onze projecten vaak een langjarig karakter hebben en dat donaties soms met langere tussenpozen plaatsvinden. Informatie uit het verleden wordt regelmatig opgevraagd en versterkt de band met onze organisatie. Daarnaast steunen velen het JNF door middel van een testament of legaat. In die gevallen is een bewaarperiode bij leven relevant.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wijzigingen privacyverklaring

Het JNF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Links naar andere websites

In bijzondere gevallen verwijzen wij naar andere websites. Hoewel dergelijke websites met zorg worden geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Of misschien een klacht? U kunt altijd bij ons terecht.

Telefoonnummer: 020646 64 77

E-mail: info@jnf.nl

Website: www.jnf.nl

Postbus 78030
1070 LP Amsterdam

 

 

 

 

Privacyverklaring