Herbebossing voor Sally Noach

Opening Sally Noach park

Boom planten project

Park in Haifa ter ere van Sally Noach, verzetsstrijder

Sinds het bestaan van het Joods Nationaal Fonds (JNF) in Nederland hebben donateurs al meer dan 250 parken en wouden opgericht in Israël, vaak ter nagedachtenis aan geliefden of om een belangrijke gebeurtenis voor eeuwig vast te leggen. Een daarvan is het Sally Noach Park in Haifa.

In 2019 wilde Jacques Noach, een van onze donateurs, op een bijzondere wijze de naam van Sally Noach, zijn vader, eren. Sally redde tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden Joden en niet-Joden, hij was een ware held. Samen met Jacques bedachten we een manier om de naam van zijn vader voor eeuwig vast te leggen. Het werd de renovatie van een park in Haifa dat een jaar eerder door bosbranden werd verwoest. Tijdens een bijzondere ceremonie werd dit park ingewijd op naam van deze Joodse verzetsstrijder.

Sally Noach Park voor de herbebossing

Van idee naar werkelijkheid

Jacques: ’Het park is niet alleen een blijvende herinnering aan mijn vader, maar is ook daadwerkelijk goed voor het herstel van de natuur. Zonder bomen geen leven. Ze geven de zuurstof die mensen en dieren nodig hebben, halen CO2 uit de lucht en slaan kooldioxide op in hun hout. Ook zorgen bomen voor schaduw en vochtige lucht.”

“Het JNF is al sinds 1902 actief, een betrouwbaarder organisatie op dit gebied bestaat niet. Mijn boodschap aan eenieder die overweegt een tastbare en zichtbare bijdrage te leveren, is: doen! Het is een prachtige manier om Israël daadwerkelijk te steunen.’ ‘De voorbereidingen voor de realisatie van het park verliepen vlot. De medewerking van JNF Nederland was perfect. Vrienden en familie reageerden enthousiast toen ze van het plan hoorden. Als je vervolgens ziet dat het ‘idee’ werkelijkheid is geworden, dan doet je dat wat. Het maakt je trots en dankbaar.’

Na de brand, natuur in Israël

Het park is onderdeel van een gerestaureerd gebied midden in Haifa.
Op 24 november 2016 brak daar een grote brand uit die enige dagen duurde. Het had lang niet geregend, de grond was kurkdroog en er was die dag een extreem harde wind. Het vuur kon zich snel verspreiden. Honderden hectares verbrandden. In luttele uren werden sterke, grote, prachtige bomen zwarte, droevige stompjes. Weg was het gebied met de levendige flora en fauna.

De eerste paar maanden na de brand werd niets gedaan, bewust. “We wilden de natuur de tijd geven om te herstellen”, vertelde landbouwdeskundige Hanoch Borger destijds. Dagelijks liep hij die eerste maanden door het verbrande gebied. Troosteloos. Tot hij op een dag, bijna aan het eind van zijn wandeling, een vlinder zag vliegen. “Toen wist ik dat de natuur bezig was aan haar herstel.”

Sally Noach Park voor de restauratie

Bomen planten in Israël

Vandaag is niets meer te zien van die vreselijke brand. Het gebied is een grote groene vlakte, met bloeiende bomen, prachtige struiken, heerlijk ruikende kruidenplanten en mooie wandelpaden. ‘Een tastbaar en blijvend eerbetoon’, noemde Jacques Noach het Sally Noach park in zijn speech tijdens de opening. Jong en oud kan er gebruik van maken voor wandelingen en andere recreatie. Voor vele generaties zal mijn vader, dankzij het JNF, op deze manier blijven doorleven.’

Jij kan ook een woud of park oprichten op jouw naam, die van je bedrijf of op naam van een dierbare. Voor meer informatie kijk hier.

Steun ons in 4 stappen

Doneer direct, steun Israel

Al 120 jaar actief

Plant nu een boom in Israël. Je  kunt er zeker van zijn dat jouw boom een lang leven heeft en dat ook de generaties na jou zullen profiteren van al het goede dat hij brengt.

Bomen planten

Lorem ipsum dolor sit amet!

Andere projecten

Water, landbouw, tuinbouw
en bomen zorgen voor bloei