jnf-icon-bomen-planten
Bomen

Toen het JNF in 1902 begon met het planten van bomen was het landschap nog kaal en onbarmhartig. Sindsdien zijn er meer dan 260 miljoen bomen geplant. Bomen zijn essentieel voor de leefbaarheid van het land. Bomen leveren zuurstof, vormen humus en houden water en grond vast. Ze voorkomen dat de zon en wind vrij spel krijgen en de woestijn verder oprukt; een bedreiging die nog altijd aanwezig is.

Schenk een boom

In het noorden van Israel is dankzij de grote verbondenheid tussen Nederland en Israel een groot aantal parken en wouden gerealiseerd. Het planten van bomen door het Nederlandse volk heeft geleid tot de ontwikkeling van meer dan 250 parken en wouden (van respectievelijk 2000 en 10.000 bomen). Iets waar Israel bijzonder dankbaar voor is.

JNF Nederland wil ervoor zorgdragen dat deze prachtige bosgebieden op duurzame wijze in stand worden gehouden zodat niet alleen huidige maar ook toekomstige generaties hiervan plezier zullen hebben. Daar is uiteraard veel financiële steun voor nodig.

Voor het planten van bomen richten wij ons nu speciaal op het zuiden van Israel, aangezien dit deel van het land grotendeels nog uit woestijn bestaat. Het planten van bomen in dit gebied is complex door het weinige water en de onvruchtbaarheid van de grond. Om betere kans op succesvolle groei te hebben, worden meerjarige bomen geplant op een grotere onderlinge afstand. Ook is gekozen om verschillende boomsoorten te gebruiken om o.a. ziekten te voorkomen. Al deze zaken maken dat het planten van bomen in de woestijn van Israel een grote financiële bijdrage noodzakelijk maakt.

Wilt u ook een boom planten, namens uzelf of voor uw geliefden, familie en vrienden? Heel veel dank. U levert hiermee een positieve en structurele bijdrage aan de opbouw en leefbaarheid van Israel. Voor elke opdracht ontvangt u van ons een speciaal vervaardigd en uniek genummerd certificaat waarop u kunt aangeven voor wie en waarvoor u de boom plant.

Bomen brengen Israel tot bloei!

Privacyverklaring