donderdag 12 september 2019

Reddingsplan acacia herstelt de natuurlijke balans in de Arava

De actie ‘Adopteer een Acacia’ is een groot succes geworden. U begreep de ecologische noodzaak van onze oproep en reageerde massaal. Inmiddels zijn er bijna tweehonderd acaciabomen geadopteerd. Dat is genoeg om te planten voor dit jaar en volgend jaar. Daarom hebben we de actie voorlopig gesloten. Een mooi bord met daarop de namen van alle ontvangers van de certificaten zal binnenkort worden opgehangen bij de ingang van het educatiecentrum in Idan. Daar krijgen de donateurs persoonlijk bericht van. Namens de bewoners van de Arava: Toda Raba! (Hartelijk dank!)

Wat we kunnen doen met uw bijdragen aan deze actie, leest u hier. Maar eerst volgt een korte terugblik waarom deze actie in het leven is geroepen.

Bedreiging ecologisch evenwicht

Als je door de Arava rijdt, zie je ze overal staan: acaciabomen. Met takken in de vorm van een paraplu, zo gevormd door de wind van de woestijn. Al sinds de oudheid siert deze boom de grote kale vlakten en zorgt hij daar voor een ecologisch evenwicht. De afgelopen vijftig jaar is de Arava steeds meer bewoonbaar gemaakt; stukken land worden gebruikt voor huisvesting en landbouw. Dat vormt een bedreiging voor de acaciaboom en ook voor de migratie van miljoenen vogels die over de Arava vliegen – de grootste doorvliegroute van het Midden-Oosten en Europa. De vogels verliezen al veel energie doordat ze naar beneden moeten voor voedsel. Als er dan geen bomen zijn, komt hun leven in gevaar.

Gezamenlijke reddingsactie

Een aantal jaren geleden realiseerde de plaatselijke bevolking zich dat de natuur uit balans raakte. Steeds meer bomen werden omgehakt. Ook gingen bomen dood door gebrek aan water, want het water dat er was, werd gebruikt voor de landbouw. Omdat de Arava nooit landbouw heeft gekend, was de impact op de natuur niet direct zichtbaar. De mensen die hier vroeger woonden, waren nomaden. In de winter woonden zij in de woestijn en in de zomer trokken ze de bergen in. Mede op initiatief van de lokale boeren is er sinds 2009 een gezamenlijk project van de lokale gemeentes in de Arava en het Joods Nationaal Fonds (JNF) om de boomsoort te redden.

Herstel en behoud van natuurlijke balans

Hila Elbaz, bewoonster van Idan en coördinatrice van dit project: ‘De acaciabomen dragen het hele ecologische systeem. Zijn zij er niet, dan is dat een ramp voor de natuur. De bomen zorgen immers voor voedsel voor vogels, insecten en reptielen. Ze beschermen tegen de felle zon en geven schaduw aan mens en dier. We zijn bezig een evenwicht te vinden tussen de groei van de landbouw en dorpen aan de ene kant, en de natuur, de bomen, aan de andere kant. Dat doen we op een paar manieren. Ten eerste is het verboden acacia’s om te hakken. Of ze blijven staan of ze worden verplaatst. Ten tweede zijn er nieuwe aanplantingen: sinds we in 2009 met dit programma zijn gestart zijn er vierduizend nieuwe bomen geplant. Maar we doen veel meer: voor de jonge boompjes gebruiken we zaden van de oude bomen. In JNF-kwekerijen worden die uitgezet en gekiemd om vervolgens te worden geplant in hun natuurlijke omgeving. En last but not least werken we hard aan het educatieve gedeelte. Want de jongeren van vandaag zijn de bewoners van de Arava van morgen. We betrekken ouders en kinderen bij het planten van nieuwe bomen. We maken er feestelijke gebeurtenissen van, waar we niet alleen met zijn allen de bomen planten, maar ook vertellen over de natuur in de woestijn en hoe je daarmee behoort om te gaan. Dankzij de financiën en kennis van het JNF zijn we in staat de natuurlijke balans in de Arava te behouden.’

Privacyverklaring