Waste to energy pilot project in Ramat Hanegev

Land- en Tuinbouw project

Van afval naar energie

Duizenden kilo’s landbouwafval liggen te verrotten in de woestijn, slecht voor mens en dier. JNF helpt.

Duurzame landbouw

Met meer dan 2700 dunam aan kassen en 8800 dunam aan boomgaarden, exporteert Nitzana, een gebied in de westelijke Negev woestijn, jaarlijks 8000 ton cherrytomaten, maar ook aubergines en avocado’s. Het levert een enorme bijdrage aan de voedselzekerheid van Israël. Maar dit succesverhaal kent ook een keerzijde.

Het afvalprobleem

Nitzana produceert meer dan 5000 ton organisch afval per jaar uit de kassen. Duizenden kilo’s afval die verspreid en onbehandeld in de open ruimte blijven liggen. De opgestapelde afvalplaatsen vormen een gevaar voor het milieu en trekken diverse plagen aan. De gemeenten in de regio breiden zich uit en het landbouwafval neemt snel toe.

Van afval naar energie

Duurzame oplossingen zijn noodzakelijk voor de toekomstige ontwikkeling van de regio.Een unieke groene oplossing is het gebruik van broeikasafval om energie op te wekken bij thermische behandeling (vergassing). Deze duurzame oplossing is uniek in Israël. Als deze pilot succesvol is dit het begin van duurzaam beheer van organisch afval in Israël en hernieuwbare energie.

Als de proeffase slaagt is het de bedoeling nog eens 8 installaties te bouwen. De 9 installaties zullen in staat zijn tot 8.000 ton afval per jaar te verwerken. Op die manier wordt het afvalprobleem in Nitzana opgelost.

Milieuvriendelijk afvalverwerkingssysteem

Hila Kaplan, directeur van de regio Ramat HaNegev, woont in Kadesh Barnea, een moshav in Pitchat Nitzana: ‘Kijk om je heen, het is zo’n prachtig gebied met veel landbouw. 80 procent van de tomatenteelt in Israël komt uit deze streek. Daar zijn we trots op. Maar het zorgt voor veel overlast. Nu wordt dat gestort op een plek hier in de buurt, met als gevolg vliegen, stank en ongedierte. De bewoners hebben er veel last van.

We gaan nu beginnen met een proefproject om afval om te zetten in energie. De verwerking van het afval zal biogas produceren voor lokaal gebruik. Het overschot kunnen we verkopen. Het doel is dat deze werkwijze uiteindelijk overal in Israël wordt geïmplementeerd.’

Kinderen tussen de paprika's in Paran
Duurzame landbouw

Regio in ontwikkeling

Ramat Hanegev is gelegen in het westelijke deel van de Negev woestijn. De regio ligt 70 km ten zuidwesten van de stad Be’er Sheva, aan de grens met Egypte. De regio is enorm: het beslaat 20% van heel Israël. Het is een regio in ontwikkeling, met nog genoeg ruimte en de gedrevenheid van de mensen die er wonen is aanstekelijk.

Steun ons in 4 stappen

Doneer direct, steun Israel

Al 120 jaar actief

Landbouw in de woestijn

Draag bij aan de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw in de woestijn, en steun onderzoek naar het telen van gewassen in extreme droogte en hitte

Landbouw in de woestijn

Lorem ipsum dolor sit amet!

Andere projecten

Water, landbouw, tuinbouw
en bomen zorgen voor bloei