Steun de Arava in de strijd tegen één van Israel’s gevaarlijkste natuurverschijnselen

Er is veel geld nodig voor grootschalige herstelwerkzaamheden om schade in de toekomst te beperken.

Elk voorjaar veranderen de droge zandvlakten van de Arava door plotselinge en hevige regenval in kolkende, allesverwoestende stromen. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties, overstromingen en veel schade. Wegen worden volledig weggespoeld, elektriciteitsnetten en kassen raken beschadigd en landbouwgebieden verwoest. Om schade in de toekomst te beperken moeten zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

Waar draagt u aan bij?

  • De aanleg van beschermingsoevers rondom landbouwgebieden
  • De bouw van bruggen
  • De aanleg van waterreservoirs
  • Herstel en versteviging van wegen

Help de bewoners van de Arava en help mee dit gebied leefbaar te maken én houden.

Het watergeweld teistert de bewoners van de Arava

De overstromingen zijn de afgelopen jaren met 25% in kracht en intensiteit toegenomen. De schade wordt daarom elk jaar groter.

Privacyverklaring