dinsdag 7 juli 2020

‘Het werkt motiverend dat een belangrijke organisatie als het Joods Nationaal Fonds (JNF) geld steekt in de toekomst van de periferie van Israel.’

Volgens het Israelische Centraal Bureau voor de Statistiek zal de bevolking van Israel de komende dertig jaar bijna verdubbelen. De bevolking zal groeien van 9 naar 16 miljoen mensen, terwijl Israel maar half zo groot is als Nederland. Slechts 4 miljoen Israeli’s (25 procent van de bevolking) zullen naar verwachting in Galilea en de Negev wonen. Deze gebieden beslaan echter 75 procent van het grondgebied van Israel. Om het drukke en onbetaalbare centrum te ontlasten, de kwaliteit van leven te verbeteren en de almaar groeiende sociaal-economische kloof te verkleinen, investeert het JNF juist in de Negev en Galilea om die gebieden voor jonge mensen aantrekkelijk te maken.

Vivian Rinat, directeur van het JNF: ‘In dit kader heeft het JNF het op zich genomen om studenten die in de Negev en Galilea willen studeren, te helpen met een studiebeurs. De kosten per studiebeurs bedragen €6.500. De eerste beurzen zijn inmiddels uitgereikt. We laten u kennismaken met een van de studenten en zullen de komende tijd meerdere studenten in onze nieuwsbrief aan het woord laten.’

De 29-jarige Gilad Herman, student watertechniek, had tijdens zijn militaire dienst een droom. ‘Ik diende in het Noorden en werd verliefd op de regio. Het is er zo groen en prachtig. Ik zei tegen mezelf: “Hier wil ik wonen.”’

Gilad’s liefde voor zijn land en wens om bij te dragen aan de samenleving en het milieu, manifesteerde zich al vroeg. Toen het tijd werd om een studiekeuze te maken, koos hij voor watertechniek. ‘Mijn studierichting heb ik weloverwogen gekozen. Er is onvoldoende bewustzijn over het belang van water voor het milieu en ons allemaal. De ecologische impact van water op het milieu is enorm. Een fabriek die bijvoorbeeld water met een hoog ammoniakgehalte in de aarde loost, in plaats van naar het riool te leiden, kan waterbronnen vervuilen die worden gebruikt voor drinkwater en de irrigatie van landbouwgronden.’

Hoewel Gilad had kunnen studeren aan een van de meest prestigieuze academische instellingen in het centrum van het land, koos hij heel bewust voor het Kinneret Academic College in het verre Galilea. ‘Voor mij dit een logische keuze. Ik ben een natuurliefhebber en de natuur en de rust in het noorden trokken me. Bovendien heeft het college een goed curriculum en een uitstekende leersfeer. Het noorden was een beetje vergrijsd. Veel jongeren zijn de afgelopen jaren naar het centrum van het land en de grote steden getrokken. Een nieuwe lichting van mensen brengt een nieuwe geest en energie en dat is belangrijk. Daar draag ik graag aan bij. Langzaam maar zeker komt het sociale en culturele leven in het noorden tot bloei. Verder ontstaan er veel groeperingen die zich betrokken voelen bij het milieu. Dit alles dankzij het JNF, de hogescholen en academische instellingen die veel jonge mensen naar de regio brengen. Het is hard werken en creatief zijn, want de banen liggen hier nog niet voor het oprapen.’

Wat Gilad ook aantrok in het studeren in het noorden, is de mix van verschillende culturen. ‘Arabieren, Druzen en Joden studeren samen en brengen samen hun vrije tijd door. Iedereen is gelijk. Er ontstaan hechte vriendschappen die de basis vormen voor een dialoog die hopelijk op een dag zal zorgen voor een rustig Midden-Oosten.’

Voor zijn studie ontving Gilad een studiebeurs van het JNF. ‘Die financiële steun is heel belangrijk voor me. Voorheen had ik twee of drie banen om te kunnen voorzien in mijn basisbehoeften. Dankzij het JNF kan ik me volledig richten op mijn studie. Het werkt ook motiverend dat een belangrijke organisatie als het JNF op deze manier geld steekt in de toekomst van de periferie van Israel. Ik voel me hier in het noorden thuis. Hier is het waar ik de rest van mijn leven wil wonen en samen met mijn partner een gezin wil stichten. Ik werk inmiddels bij Greenfield Eco, een bedrijf voor de behandeling van industrieel afvalwater. Ik ben het JNF immens dankbaar voor de onschatbare steun die ze me gegeven hebben.’

Bekijk hieronder een filmpje over Gilad’s bijzondere verhaal.