donderdag 6 december 2018

Foto credit: Katka Tsairi

Acacia’s in de Arava bleven groeien onder extreme temperaturen van 45 ° C – de meest extreme temperatuur voor de groei van bomen. Hoe doen ze het en hoe helpt deze kennis bij het aanpakken van klimaatverandering?

Het is tegenwoordig niet makkelijk een boom te zijn. Opwarming van de aarde en de langdurende periodes van droogte zorgen voor moeilijke overlevingsomstandigheden. Tel daar een constante toename van plagen en ziektes bij op en een grimmig beeld ontstaat van boomsoorten die extreme omstandigheden moeten zien te overleven.
Er zijn echter bomen die zelfs in extreme hitte en droge omstandigheden, zoals die in de woestijngebieden van Israël, leven en zelfs gedijen. Uit een nieuwe Israëlische studie is gebleken dat de acacia’s, die in Israel in de Arava groeien, ‘s werelds hoogste zijn. Zij kunnen groeien in de meest extreme hitte en droogte, waaronder de boomgroei ooit is geregistreerd. In feite groeien acacia’s nog beter in de hete, regenvrije woestijnzomer dan in de wintermaanden. Dit onderzoek kan belangrijke informatie verschaffen over hoe om te gaan met het veranderende klimaat.

Gedijen bij 45 ° C
Een van de verwachte effecten van wereldwijde klimaatverandering is alsmaar groeiende woestijnvorming. Dit proces heeft als gevolg dat de voedingszekerheid van miljoenen mensen wordt aangetast. In Israël, dat aan de woestijngrens ligt, worden veel studies gedaan met betrekking tot de omgang van de natuur en gewassen met droogte. Deze studies kunnen van grote betekenis zijn voor de aanpak van de wereldwijde klimaatverandering.

In een onderzoek naar acacia’s werden gedurende drie jaar 10 acacia bomen van de twee meest voorkomende soorten in de Arava onderzocht waar jaarlijks slechts 20-20,7 millimeter neerslag valt. Zowel de dikte van de steel als de waterstroom binnen de boom en de bladeren werden nauwlettend met sensoren en camera’s in de gaten gehouden. De onderzoekers waren compleet verbaasd met de resultaten van de studie. “Toen ik de gegevens kreeg, wist ik zeker dat het een vergissing was”, zegt Dr. Klein. “We kregen precies het tegenovergestelde van wat we dachten – we ontdekten dat de acacia bomen heel actief groeien in de zomer, in het droge seizoen.” De bomen bloeide ook op het hoogtepunt van de woestijnzomer, en de onderzoekers registreerden de groei van de boom zelfs in de dagen dat de temperatuuromstandigheden 45 graden Celsius waren met twee procent vochtigheid. In de winter stopte echter de groei van de bomen. “Een vergelijking met de internationale wetenschappelijke pers heeft aangetoond dat onze metingen de meest extreme resultaten geeft van groeicondities die boomgroei mogelijk maken in termen van hitte en droogte”, zegt Klein.

Koop hier uw bomen

Tropische bomen in de Arava
Zoals eerder opgemerkt, is het groeisucces van acacia bomen in deze studie ook op wereldschaal zeer belangrijk. “Er zijn natuurlijk meer zeer warme en droge plekken op de wereld zoals bijvoorbeeld de Sahara woestijn, maar daar groeien weinig tot geen bomen. De bomen die daar wel zijn groeien bij de warme zomermaanden met hoge temperaturen niet door”, zegt Klein. “Het begrijpen van de mechanismen die de acacia boom helpt bij het overleven in droge omstandigheden is van groots belang voor wetenschappers en besluitvormers”.

De onderzoekers veronderstellen dat het overlevingsgeheim van de acacia’s in de Arava woestijn de verschillende ondergrondse waterreservoirs zijn. Acacia’s worden gekenmerkt door hun buitengewoon lange wortels (tot 10m), waardoor zij waarschijnlijk toegang tot een van deze reservoirs krijgen en het hele jaar door water hebben. Dit vermoeden hebben zij omdat de bomen bijna het hele jaar groen zijn. Bovendien ontdekten de onderzoekers dat de bomen groter worden in de jaren dat de zomer komt na een regenachtige winter met overstromingen, wanneer ondergrondse waterbronnen meer zijn gevuld.

De bevindingen van de studie werpen de vraag op: waarom groeien acacia bomen meer in de zomer dan in de winter, waar ze genieten van gunstiger weersomstandigheden, regen en overstromingen? De onderzoekers speculeren dat het antwoord in het verre verleden van acacia bomen ligt. “De oorsprong van deze bomen ligt in tropisch Afrika, vanwaar ze zich miljoenen jaren geleden hebben verspreid”, zegt Klein. “Als tropische bomen zijn ze genetisch geprogrammeerd om te groeien onder maximale licht- en warmtecondities.”

 

Overstroming in de Arava woestijn oktober 2018

In de volgende fase van de studie proberen de onderzoekers de oorzaak van de verrassende groei te begrijpen. Naast onderzoek naar van het fotosynthese proces in verschillende maanden en hoe diep het water komt, worden de Israëlische acacia bomen ook met die in Zuid-Afrika, waar het klimaat minder extreem is, vergelijken.

“Gezien de klimaatveranderingen die plaatsvinden, is het onderzoek van groot belang”, besluit Klein. De nieuwe studie sluit aan bij andere studies die in zijn laboratorium zijn uitgevoerd en die verband houden met de groei van bomen onder extreme omgevingsomstandigheden van droogte en hitte.

 

Klik hier voor meer informatie over het Arava project

Arava project

Alle foto’s zijn gemaakt door Katka.tsairi@Instagram

Privacyverklaring