dinsdag 29 oktober 2019

Onlangs kreeg het JNF als enige erfgenaam een grote collectie gouden Nederlandse en Amerikaanse munten in haar bezit.

Barbara Flesschedrager, al meer dan 10 jaar in dienst van het JNF, draagt er zorg voor dat legaten uit nalatenschappen goed worden besteed: ‘De grote, unieke collectie Nederlandse en Amerikaanse gouden munten is afkomstig uit de erfenis van een echtpaar dat bij leven al een woud in Israel had opgericht (10.000 bomen). Zij wilden dat de opbrengst ervan ten goede komt aan Israel en lieten de volledige collectie aan ons na. Wij zorgen ervoor dat de munten bij een gerenommeerd veilinghuis worden geveild. De veiling vond plaats op 14 november. De geweldige opbrengst komt geheel ten goede aan de JNF brandweerwagen ter bestrijding van de branden in de Westelijke Negev woestijn.’

Het geeft rust om zaken rondom uw testament goed geregeld te hebben. Mocht u overwegen om het JNF als goed doel op te nemen in uw testament, en u heeft vragen, neem dan contact op met Barbara. Zij maakt vervolgens een afspraak met u, bij u thuis of bij ons op kantoor, net wat u wilt, zodat u uw wensen rustig met haar kunt bespreken.

‘Het is vaak prettig om in een vertrouwde omgeving over dit soort belangrijke en persoonlijke zaken te praten’, aldus Barbara. ‘Ik neem er altijd ruim de tijd voor. We bespreken waar het hart naar uitgaat, wat en wie voor de erflater belangrijk is. We zoeken desgewenst mee naar een notaris en bereiden dat gesprek alvast voor. De wensen voor in het testament, hoe het JNF benoemd kan worden, naar welk project het geld zal gaan, en ook persoonlijke zaken komen aan de orde.
Word het JNF als executeur benoemd dan bespreken we ook de wensen voor de begrafenis of crematie, de mensen die ingelicht moeten worden, de tekst op de kaart en nog veel meer persoonlijke zaken. Vaak ontstaat er een bijzondere band. Dat is belangrijk, want wij willen op een zo waardig mogelijke wijze de laatste wensen inwilligen. Na een begrafenis of crematie hoor ik vaak van familie en vrienden van de overledene dat het precies zo gegaan is als hij of zij het zou hebben gewild. Dan weet ik dat we het goed hebben gedaan.’

Overweegt u om in uw nalatenschap een goed doel op te nemen? Vindt u de toekomst van Israel belangrijk? Nalaten aan het JNF betekent zorgdragen voor toekomstige generaties in Israel. Neem contact op met Barbara Flesschedrager. Bel 020-646 64 77 of stuur een e-mail naar barbara@jnf.nl.

Belangrijk

Stichting Joods Nationaal Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom hoeven wij geen erfbelasting te betalen. Uw nalatenschap wordt volledig besteed aan het doel waarvoor u het hebt bestemd: zorgdragen voor toekomstige generaties in Israel.

Meer weten?

Wil u meer weten over het opnemen van het JNF in uw testament? Vraag onze brochure ‘Nalaten’ aan. Stuur een mail te sturen naar info@jnf.nl of bel naar 020-646 64 77.

Juiste tenaamstelling

Neemt u het JNF op in uw testament? Geef als tenaamstelling op:
Stichting Joods Nationaal Fonds, gevestigd te Amsterdam
Postadres: Postbus 78030, 1070 LP, Amsterdam
IBAN-rekeningnummer: NL58 INGB 0000 0499 98
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41200972

Privacyverklaring