Samen planten voor een betere toekomst

Jongeren aan de slag op de Rimon Farm

Samen planten voor een betere
toekomst voor de jeugd van Israël

Help jongeren door de bomen het bos weer te zien

Doneer direct, steun Israel

90.000 vroegtijdig schoolverlaters

Geef deze jongeren een kans

Jongeren hebben het op dit moment moeilijk. Door de coronacrisis zijn veel van hen in een sociaal isolement terecht gekomen. Voor kinderen uit economisch kwetsbare milieus wordt dit nog eens versterkt. Hierdoor dreigen veel van deze kwetsbare jongeren hun middelbare school niet af te maken.

Jongeren aan de slag op de Rimon Farm

Samen planten

Voor een betere toekomst

Officieel zijn er in Israël 90.000 jongeren van 14 tot 18 jaar die voortijdig hun middelbare school verlaten. Ze dreigen op straat te belanden, aan de drugs of in de criminaliteit te raken. Met dit project biedt het JNF deze kwetsbare jongeren een veilige omgeving in onze bossen en bij onze landbouwprojecten.

Het project “Samen planten voor een betere toekomst voor de jeugd van Israël” is samen met lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties ontwikkeld. Het doel is om jongeren te helpen hun middelbare school af te maken. Zo krijgen zij weer een gevoel van eigenwaarde en trots.

De jeugd heeft de toekomst

Met jouw hulp kan dat een mooie worden

Het programma biedt drie concrete onderdelen:

  • Een jaar lang bijles inclusief de benodigde lesmaterialen.
  • Intensieve begeleiding door jongerentherapeuten.
  • De jongeren krijgen een echte baan aangeboden, waarvoor ze een vergoeding ontvangen. We bieden verschillende opties:
    • Werken aan het behoud van de JNF bossen. Ze leren eerst over zaken als bosbehoud en brandpreventie.
    • Aanleg van fietspaden in de bossen. Ze leren fietsen en worden gidsen van fietsers.
    • Ze werken op de Rimon Farm, waar ze groenten en fruit verbouwen en zelf verkopen.
Kwetsbare jongeren
Kwetsbare jongeren planten boompje

Geef kwetsbare jongeren weer een kans op een mooie toekomst

Jij kan helpen

Het JNF is bekend van de vele bos- en waterprojecten in Israël, die dankzij jouw giften zijn gerealiseerd. Daarnaast heeft het JNF ook een grote educatieve afdeling. Het project “Samen planten voor een betere toekomst voor de jeugd van Israël” is een nieuw initiatief dat afgelopen jaar is gestart. Het is een intensief begeleidingstraject voor kansarme jongeren dat minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden duurt.

Het begeleiden van één jongere kost 15.000 euro per jaar. Gemiddeld duurt het programma zo’n 8 maanden. Het doel van JNF Nederland is om jaarlijks 10 van deze kwetsbare jongeren te helpen. Met uw gift kunnen we dit mogelijk maken.

Steun andere projecten

Deze projecten hebben jouw steun nodig

Help mee antwoorden te vinden voor het wereldvoedselprobleem

Hoe gaan we een wereldbevolking van ruim 8 miljard mensen met alle problemen rond klimaat en stikstof blijven voeden? Het Tel-Hai College in Israel doet wetenschappelijk onderzoek naar voeding, bio

een groen Jeruzalem - 68e JNF loterij

Doneer voor een groen Jeruzalem

Het Joods Nationaal Fonds plant al sinds 1902 bomen in het hete en droge klimaat van Israël. Met succes: Israël is nu het enige land ter wereld waar meer bos groeit dan 100 jaar geleden.