Terugblik FoodTech avond

JNF FoodTech Experience Event Amsterdam - Ethy Levy

Donderdag, 17 augustus 2023

Terugblik op een bijzondere FoodTech avond

We organiseerden afgelopen juli het JNF FoodTech Experience Event met als gastsprekers dr. Ofir Benjamin en Ethy Levy. Zij spraken over innovatie op het gebied van voedsel en landbouw: de veranderingen op dit gebied, de rol die Israël daarbij speelt en wat het voor invloed heeft op ons, de consument.

Wij vroegen twee aanwezigen wat zij van de avond vonden.

Evelien Ehrlich

Als ik nu achttien jaar was, zou ik meteen het vliegtuig nemen en aan het Tel Hai College gaan studeren. Wat was het een boeiende avond met goede sprekers! Vooral dr. Ofir Benjamin van het Tel Hai College. Hij vertelde over de nieuwe voedseltechnologieën. Die hard nodig zijn, omdat we niet langer op dezelfde manier voedsel kunnen blijven produceren.

JNF FoodTech Experience Event Amsterdam - Dr. Ofir Benjamin
JNF FoodTech Experience Event Amsterdam - Belangrijkste onderwerpen van onderzoek

Zo vertelde hij over een techniek waarbij we geen koeien meer hoeven te slachten. Hiermee kunnen we vlees uit een paar cellen halen, die we vervolgens kunnen vermeerderen. Superinteressant! Ik heb ooit in de voedingsindustrie gewerkt, dus deze ontwikkelingen spreken me aan. Ook het verhaal van Ethy Levy sprak me aan. Zij vertelde over landbouw technische oplossingen zoals drones die kunnen zien of een boom ziek is of water nodig heeft. Dat was zeer boeiend.

Ik was zo’n acht of tien jaar oud toen ik al met het collectebusje van het JNF langs de huizen liep. Samen met mijn vader. Bomen planten, Israël groener maken – dat was een belangrijk onderdeel van mijn opvoeding. Israël ligt me na aan het hart. Het is een heerlijk land. Ik heb er jaren gewoond.  Ik ben blij dat ik naar de JNF avond ben gekomen. Dat het JNF zich nu ook actief bezighoudt met ontwikkelingen in de FoodTech was nieuw voor me. En was goed om te horen. Het zijn allemaal prachtige vooruitstrevende ontwikkelingen. Het JNF gaat mee met zijn tijd. Het gaat nu om veel meer dan alleen bomen planten. Daar ben ik blij om.

Nimrod Raiman

Het was voor het eerst dat ik aanwezig was op een avond van het JNF. Het was een goedgeorganiseerde bijeenkomst. Het onderwerp, ‘foodtech, voedselverspilling en AgriTech’, is iets wat me de laatste tijd erg bezighoudt. Op de avond werden ontwikkelingen uit de voedsel- en landbouwtechnologie uitgelicht die duurzaam zijn en niet ten koste gaan van dierenwelzijn.

Deze avond was een mooie gelegenheid om meer te leren over de genoemde ontwikkelingen. Het was fijn gastspreker en wetenschapper dr. Ofir Benjamin persoonlijk te ontmoeten. Hij is een gepassioneerd mens en een goede verteller.

De avond heeft me geleerd dat Israël en Nederland wereldleiders zijn op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Met name op het gebied van het ontwikkelen van oplossingen. Om zo de grote uitdagingen in de agrarische sector van de voedselproductie wereldwijd op te lossen.

JNF FoodTech Experience Event Amsterdam - Ethy Levy
JNF FoodTech Experience Event Amsterdam

Volgens sommige rabbinale inzichten zal de mensheid in messiaanse tijden weer terugvallen op een volledig plantaardig dieet, vergelijkbaar met wat Adam en Eva in de Hof van Eden aten. Pas na de zondvloed mochten Noach en zijn nakomelingen dieren eten. Daarom is de ontwikkeling naar veganisme ook vanuit het orthodoxe Jodendom interessant, zowel vanuit ethisch als ideologisch perspectief. Daarnaast biedt het ook veel voordelen met betrekking tot kasjroet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de regels met betrekking tot het scheiden van melk en vlees.

Israël is het land waar mijn wortels liggen en waar mijn familie woont. Tegelijkertijd zijn Israël en ik op sommige gebieden erg uit elkaar gegroeid. Als ik echter stilsta bij de voorbeeldfunctie die Israël in de wereld bekleedt op het gebied van AgriTech en FoodTech en hoe Israël die kennis met de wereld deelt, vervult dat me wel met veel trots.

Lees meer nieuws

JNF Nieuws