vrijdag 28 juni 2019

De woestijn tot bloei brengen, is de missie van het JNF. De kleine, agrarische gemeenschap Ein Yahav, in de Arava, is daar een prachtig voorbeeld van. Om vergrijzing tegen te gaan en schaalvergroting te kunnen realiseren, is het nodig om nieuwe jonge gezinnen aan te trekken. ‘Als er goede voorzieningen zijn, wordt het een stuk aantrekkelijker om je hier te vestigen’, vertelt Mor Maman die er al zes jaar woont. Ze is blij dat het JNF de waterzuiveringsinstallatie gaat renoveren en uitbreiden.

Samen met haar echtgenoot en hun twee kinderen woont Mor in Ein Yahav. Ze werkt bij de afdeling gebiedsontwikkeling van de Arava. ‘Toen wij rondkeken waar we ons definitief wilden vestigen, was de Arava een vanzelfsprekende keuze. Het leven is hier nog een uitdaging, wij zijn de moderne pioniers. Je kunt als gemeenschap niet alleen drijven op boeren, je hebt ook andere beroepen nodig, maar die komen hier alleen als alle voorzieningen er ook zijn. Het is een vicieuze cirkel.’

Eigen watervoorziening

Meer dan zestig jaar geleden koos een groep jonge idealistische pioniers ervoor om zich in de woestijn te vestigen. Ein Yahav is een van de eerste agrarische nederzettingen. Vandaag de dag is Ein Yahav een bloeiende gemeenschap en wonen er honderdvijftig gezinnen.

‘Door de populatie in de Arava te vergroten met 114 nieuwe gezinnen, wordt het mogelijk de voorzieningen uit te breiden. Maar meer mensen betekent ook meer waterconsumptie en meer waterverontreiniging, daarom is het noodzakelijk om de waterinfrastructuur te renoveren en uit te breiden’, aldus Vivian Rinat, directeur van het JNF.

In dit droge woestijngebied is de jaarlijkse regenval minder dan 30 mm per jaar. De Arava is niet verbonden met het centrale watersysteem van Israel. Het water voor de inwoners van de regio komt van lokale waterboringen. Helaas is de hoeveelheid beschikbaar water beperkt en de kwaliteit van het water uit de boringen is verslechterd: er is te weinig en wat er is, is veel te zout. Zuiveringsinstallaties zijn daarom noodzakelijk. Het zoute water wordt voor gebruik ontzilt en komt via buizen bij de huizen, het brakke water wordt gebruikt in de landbouw. Omdat dat niet voldoende is, wordt al het huishoudelijk water gerecycled en hergebruikt in de landbouw.

Het renovatie- en uitbreidingsproject van het JNF bestaat uit twee elementen:

1) Vervanging van de rioleringspijpleidingen die verouderd zijn en uitbreiding van het rioleringsnetwerk.

2) Uitbreiding en modernisering van de bestaande zuiveringsinstallatie om de kwaliteit van het water te verbeteren.

Het totale project kost 1 miljoen euro. De Israelische overheid investeert 600 duizend euro en het JNF 400 duizend euro. Dankzij uw hulp wordt dit mogelijk en kan de gemeenschap in de Arava verder groeien en bloeien.

Privacyverklaring