Hoe gaat het JNF te werk?

Familie in het bos

Waarom we ons juist nu inzetten voor ons zo geliefde Israël!

Hoe gaat het JNF te werk?

  • JNF Nederland is een onafhankelijke stichting en een apolitieke organisatie, die projecten steunt op het gebied van bebossing, water, landbouw en welzijn.
  • Alle projecten van JNF Nederland bevinden zich binnen de internationaal erkende grenzen van Israël.
  • Onze projecten zijn bestemd voor alle inwoners van Israël, ongeacht religie of afkomst.
  • Elke euro van iedere donateur, bestemd voor de projecten die wij steunen, wordt daar ook daadwerkelijk aan besteed.
  • JNF Nederland kiest de projecten zelf, waarbij we verschillende voorwaarden hanteren.
    Met andere woorden: over de projecten van JNF Nederland heeft de Israëlische overheid niets te zeggen.
Kinderen spelen in het bos
Kindje in een kas in Ramat haNegev

En...

  • Als het JNF en alle Joodse en niet-Joodse organisaties hun steun zouden intrekken vanwege het beleid van de Israëlische regering, zou Israël niet zijn wat het is vandaag: een veerkrachtig land, met fantastische mensen die onze steun verdienen.
  • Het JNF gaat door met het planten van bomen en ecologische parken in de Negev woestijn, het beschermen van de bossen tegen ziekten en branden, het steunen van onderzoek naar voedselzekerheid, het bouwen van waterreservoirs, het steunen van kansarme kinderen, en het steunen van de bevolking in de periferie.

Zonder jouw steun kunnen wij dit belangrijke werk niet voortzetten.

Heb je vragen, mail ons: vivian@jnf.nl of info@jnf.nl.

Lees meer nieuws

JNF Nieuws