vrijdag 8 september 2017

Israel, het land van melk en honing bestaat nog steeds voor meer dan de helft uit onvruchtbaar, rotsachtig woestijngebied waar nauwelijks iets groeit. De inwoners van de Negev woestijn trotseren sinds jaar en dag deze omstandigheden en ondanks de hitte en de droogte wonen en werken zij er met liefde voor het land in kleine dorpen in de Arava, in het noorden van de Negev.

Het is ongelooflijk om te zien hoe paprika’s, meloenen, druiven en andere gewassen op de ooit dorre en rots­achtige grond groeien. Om niet alleen vandaag maar ook morgen deze dorpen leefbaar te houden, te laten ­groeien en nieuwe gezinnen daar een toekomst te laten opbouwen, zijn nieuwe gewassen nodig. Maar ook nieuwe landbouwtechnieken en nog efficiëntere manieren om het schaarse water te benutten. Er is al heel wat bereikt, maar een duurzame toekomst is waar de bewoners van de Arava elke dag weer hard voor werken en waarbij we om uw ondersteuning vragen.

Het JNF wil samen met u de woestijn laten bloeien!
Wilt u meehelpen de droom van de inwoners van de Arava te verwezenlijken?

Todah Rabah! Heel veel dank!

 

Projectplan

 1. Het waarom van het project
  De gezinnen in de Arava zijn grotendeels afhankelijk van de opbrengsten van de land- en tuinbouw. Vanwege de beperkte keuze aan gewassen bestaat er grote bestaansonzekerheid voor deze gezinnen. Daarom is het nodig dat een grotere variatie aan gewassen kan worden geteeld.
 2. Wat houdt het project in?
  Samen met wetenschappers gaan de boeren uitzoeken wat de beste methode is om loofbomen en gewassen zoals frambozen, aardbeien, druiven en kruiden onder extreme omstandigheden in de woestijn te telen. Dit gebeurt op een aantal plekken waaronder het hooggelegen PARAN in het centrale deel van de Arava. Want als we weten hoe we het daar kunnen laten groeien, groeit het overal! Aanvullend wordt de mogelijkheid van productie van eetbare algen, siervissen en woestijnplanten voor medicijnen onderzocht.
 3. Wat we gaan doen?
  Om dit project mogelijk te maken wil het JNF fondsen werven om grond te ontwikkelen, speciale woestijnkassen te bouwen en irrigatiesystemen aan te leggen. Ook zal een ontziltingssysteem moeten worden aangelegd om het brakke grondwater dat op 1500 meter diep gehaald wordt bruikbaar te maken voor de gewassen.
 4. Het resultaat van dit project
  Dit project leidt ertoe dat er alternatieve land- en tuinbouwproductie mogelijk wordt waardoor de boeren in de Arava woestijn hun bron van bestaan kunnen uitbreiden en nieuwe gezinnen een bestaan kunnen opbouwen. Deze groei van de bevolking is nodig om een leefbare samenleving op te bouwen en om de woestijn te laten bloeien. Tevens wordt met dit project een bijdrage geleverd aan het oplossen van het wereldwijde probleem van voedselvoorziening.
 5. Waarom wordt dit project een succes
  De mensen in de Arava hebben in de loop van de jaren aangetoond dat ze vele uitdagingen aankunnen. Van een kale dorre vlakte met als enige natuurlijke bron een verzengende zon hebben de dorpelingen een leefbaar gebied gemaakt waar dadels, paprika’s en tomaten groeien. Hun pioniersgeest, vindingrijkheid heeft geleid tot nieuwe oplossingen en innovatie.

Privacyverklaring