Vernieuwing van de JNF loterij

De JNF-loterij is bijna zo oud als het JNF zelf. Reeds lang voor de Tweede Wereldoorlog organiseerde het JNF een loterij waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan de opbouw van het land Israel. De loterij in zijn huidige vorm bestaat al sinds de vijftiger jaren.

De kosten die wij moeten maken om de loterij te organiseren zijn hoog. Het is belangrijk dat op die kosten wordt bespaard. Immers, hoe meer er van de opbrengst naar onze projecten gaat, des te beter. Daarom is het noodzakelijk dat wij een andere manier bedenken om nieuwe deelnemers aan te trekken. Dat betekent automatisering en digitalisering.

Om te testen hoe we dat gaan aanpakken hebben wij onze regelmatige lotenkopers gevraagd hoe zij over vernieuwing van de loterij denken. Uit deze raadpleging kwamen veel goede ideeën voort en daarmee zijn we nu hard aan het werk.

Hoe we de loterij precies gaan aanpassen zullen we deze zomer kenbaar maken. We leggen dan uit wat er gaat veranderen en wat hetzelfde blijft. Vanaf dat moment is het mogelijk om loten te kopen. De jaarlijkse trekking vindt dit jaar plaats op 28 december.

Dankzij de JNF loterij zijn zoveel mooie projecten gerealiseerd. Zoals de bouw van waterreservoirs voor hergebruik van afvalwater; de realisatie van speciale druppelirrigatie- en pompsystemen en niet te vergeten de modelboerderij in Paran.

Prachtige projecten die bijdragen aan de totstandkoming van dat ene grote doel: het groen en leefbaar maken van Israel.

Trekkingslijst

Hier is de trekkingslijst van 65e JNF loterij.

Privacyverklaring