JNF Loterij

Ieder jaar organiseert het Joods Nationaal Fonds een speciale loterij. Reeds voor de WO II hield het JNF zich bezig met loterijen en werden de opbrengsten volledig ingezet voor de basisstructurering van het land. In de jaren ‘50 ontwikkelde men de JNF loterij in zijn huidige vorm en ging men zich meer richten op het verwezenlijken van één specifiek project in Israel.

Per jaar bepaalt het JNF welk project de meeste hulp nodig heeft. Men kijkt daarbij speciaal naar de urgentie en noodzakelijkheid van het project voor mens en milieu. Tevens tracht men zo zorgvuldig mogelijk in te schatten of het project met de te verwachten opbrengst van de jaarlijkse loterij daadwerkelijk te verwezenlijken is.

Door toedoen van de jaarlijkse JNF loterij heeft men o.a. reeds speciale waterprojecten gerealiseerd, waaronder de bouw van waterreservoirs voor regenwateropvang verspreid over de hele Negev; de realisatie van speciale druppelirrigatie- en pompsystemen; alsmede het totstandbrengen van viskwekerijen midden in de woestijn bij plaatsen als Beersheva en Ezoz. Bovendien zijn er door de opbrengst van de JNF loterij boomkwekerijen en boomgaarden gerealiseerd in het noordwesten van de Negev en bloemen-en groentekassen ten noordwesten van Beersheva.

Stuk voor stuk duidelijk, scherpomlijnde, unieke projecten, die tezamen bijdragen aan de totstandkoming van dat éne grote doel: het groen en leefbaar maken van Israel.

Paran

Het JNF heeft de afgelopen jaren het dorp Paran in het zuiden van de Negev met raad en daad bijgestaan. De onschatbare kennis en ervaring van het JNF wist vele meters dorre grond tot groei en bloei te brengen en zo bij te dragen aan het groener en leefbaarder maken van dit gebied. Paran heeft zich, dankzij uw hartverwarmende steun aan de jaarlijkse JNF loterij, verder kunnen ontwikkelen tot een uniek, volwaardig producerend agrarisch dorp midden in de woestijn. Het JNF kon met uw donaties grond ontginnen, woestijnkassen bouwen voor bloemen-, fruit- en groenteteelt,  een windsingel realiseren en zonnepanelen plaatsen. Een prachtig resultaat!

Idan

In 2014 hebben we een project op ons genomen bij Idan, een landbouwdorp, net als Paran, midden in de Arava. Een dorp waar zeer gemotiveerde idealisten de strijd aangaan met  een leeg, dor en kaal gebied waar temperatuurverschillen van meer dan 40oC overdag tot rond het vriespunt ‘s nachts heel gewoon zijn. Idan bestaat uit hardwerkende gezinnen die in hun levensonderhoud voorzien door kleinschalige productie van aubergines, meloenen, paprika’s en tomaten. Zij maken hierbij speciaal gebruik van gerecycled water, zonne-energie en natuurlijke composteringstechnieken. Makkelijk is deze wijze van landbouw bedrijven niet, maar zonder uitzondering zijn de mensen in dit dorp trots op deze manier van verantwoord voedsel produceren en, daarmee, het duurzaam ontwikkelen van de woestijn.

loten kopen

Hoe werkt de JNF loterij:

Graag verwelkomen wij u als nieuwe deelnemer van onze loterij. Daartoe kunt u zich hier aanmelden. Bent u reeds donateur van het JNF? Aan het begin van het jaar sturen wij u een mailing waarin we u vertellen over het speciale project dat we, middels de loterij, trachten te realiseren. Later in het jaar zenden we u een tweede mailing om u te berichten over de vorderingen omtrent de dan lopende loterij. Beide keren zenden wij een acceptgirokaart, waarmee u loten kunt bestellen. Uiteraard kunt u ook loten via deze website bestellen.

Informatie 65e JNF Loterij

 • Prijs voor één heel lot: Eur. 2,50
 • Prijs voor één heel lotenvel van 10 opeenvolgende -lotnummers
  plus 1 gratis bonuslotnummer: Eur. 
  25,-
 • Met één heel lot maakt u kans op één van de 300 prijzen en reizen naar Israel.
 • Met één heel lotenvel beschikt u over 10 lotnummers, dus ook 10 kansen op een prijs. U krijgt daarbij een gratis bonuslotnummer, waarop in een extra trekking nog eens 5 extra retourtickets naar Israel worden verloot.
 • De trekking van alle 300 prijzen en reizen, alsmede de 5 extra bonusreizen, wordt op 13 juni 2019 verricht bij Notariskantoor Spier & Hazenberg te Amsterdam
 • Voor de 65e JNF-Loterij is op 5 oktober 2018 door de Kansspelautoriteit te Den Haag het nummer 12898 verleend.
 • Bij de 65e JNF loterij kunnen maximaal 400.000 loten worden uitgegeven.
 • Alleen verkochte loten dingen mee bij de prijstrekking.
 • De Kansspelbelasting komt voor rekening van het Joods Nationaal Fonds.
 • Personen jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

Trekkingslijst

Hier is de trekkingslijst van 65e JNF loterij.

Privacyverklaring