• Persoonlijke tekst gekalligrafeerd door een professioneel kalligraaf
  • Blijvend eerbetoon
  • Draag bij aan de bloei van Israël
Geef een bijzonder cadeau en draag bij aan de bossen van Israël

Bar- of Bat Mitswa inschrijving

100,00Per inschrijving, certificaat incl. verzendkosten.

Het Bar/Bat Mitswa Boek is een bijzonder register waar je een kind in kan laten schrijven ter gelegenheid van deze bijzondere dag in zijn of haar leven. Evenals de Gouden Boeken bevinden de Bar/Bat Mitswa Boeken zich op het hoofdkantoor van het Joods Nationaal Fonds in Jeruzalem.

De kosten voor een inschrijving in het Bar/Bat Mitswa boek bedragen 100 euro. Dit bedrag komt volledig ten goede aan het planten en onderhouden van de bossen in Israël. Het jongetje of meisje dat ingeschreven wordt, ontvangt een prachtig, veelkleurig certificaat waarop in het Nederlands en in het Ivriet (optioneel) zijn/haar naam is gekalligrafeerd door een professioneel kalligraaf. Tenslotte wordt de naam ingeschreven in het Bar/Bat Mitswa boek in Israel.

Iedere inschrijving vormt een blijvend eerbetoon voor diegene die geregistreerd wordt, terwijl alle inschrijvingen tezamen op grote wijze de steun van zovelen vertegenwoordigt voor Israel, het land en het volk.

Deze gegevens komen op het certificaat
Nederlands
English
Nederlands
Vul hier de volledige naam in, of bijvoorbeeld “Lieve Mama”
Deze datum wordt op het certificaat afgedrukt
Als u iemand anders een boom aanbiedt graag het volgende veld invullen (max. 90 karakters).
* Controleer bovenstaande goed op spelfouten. Na deze stap is dit niet te wijzigen.
Het certificaat sturen naar
100,00