Vacature bestuurslid

Over het JNF

Functie titel

Bestuurslid

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. We zijn op zoek naar een zesde bestuurslid. De aanstelling van bestuursleden is voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot twee keer herbenoeming.

Het bestuur treedt gevraagd en ongevraagd op als klankbord voor de directie en neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals goedkeuringen van strategische aard, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen. Het bestuur vergadert gemiddeld 6x per jaar. Binnen het bestuur is sprake van een informele, positief-kritische cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van de projecten en openheid in samenwerking.

Wat wij verwachten van jou

De voorkeur gaat uit naar een vrouw in verband met de huidige disbalans op het gebied van diversiteit. Liefde voor Israël, integriteit, good governance en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Je hebt ervaring op het gebied van marketing en/of communicatie en bestuurservaring. Je hebt ervaring met fondsenwervende instellingen. Je hebt een netwerk onder bestaande of potentiële donateurs. Je bent bereid je netwerk in te zetten en op te treden als ambassadeur van het JNF.

Wat wij bieden

Het JNF bestuur is een bestuur dat met plezier bijeen komt. Een van de redenen dat ons nieuwste bestuurslid aantrad was dat er bij het JNF nooit “gedoe” is. We zijn een goed team, dat met een open blik toezicht houdt en initiatief neemt, met als doel mooie projecten in Israël te verwezenlijken. Een gezamenlijke reis naar Israël om de projecten met eigen ogen te bekijken is daarvoor essentieel.