jnf-icon-research-development
Research

Sinds het aanplanten van de eerste jonge bossen en het aanleggen van de vroegste druppelirrigatiesystemen in de Negev is er veel kennis en ervaring opgedaan met het leefbaar maken van woestijngronden. Vele dankzij het JNF ontwikkelde technieken worden inmiddels wereldwijd succesvol toegepast. Daarbij is in de loop der jaren steeds meer oog gekomen voor de duurzaamheid van de projecten en wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar ecologisch verantwoorde technologie.

Ecologisch verantwoorde pesticides

In het Arava Research & Development Centrum wordt met behulp van het JNF onderzocht hoe woestijngrond, als het eenmaal geschikt gemaakt is voor land- en tuinbouw, vrij van schadelijke insecten kan worden gehouden. Zo wordt gebruik gemaakt van gesteriliseerde fruitvliegjes om de overlast die deze insecten in de land- en tuinbouw geven te verminderen. De kennis en ervaring met deze ecologisch verantwoorde pesticides wordt actief gedeeld met buurland Jordanië.

Research is een belangrijke voorwaarde voor het leefbaar maken van woestijngrond in Israel én in de wereld.

290

Research brengt Israel tot Bloei!

Privacyverklaring