jnf-icon-land-en-tuinbouw
Land- en tuinbouw

De laatste jaren richt het JNF zich op het ontwikkelen van agrarische gemeenschappen in de woestijn. Door moderne land- en tuinbouwtechnieken in te zetten kunnen ook de meest onherbergzame gebieden worden omgevormd tot vruchtbare grond. Jonge gezinnen trekken naar deze dorpen om de woestijn tot bloei te brengen en een nieuw bestaan op te bouwen.

Door steun van het JNF zijn al vele hectaren land ontgonnen en deze vormen inmiddels een vruchtbare bodem voor de teelt van groente, fruit en bloemen. Speciaal ontwikkelde woestijnkassen beschermen de gewassen tegen de verzengende wind. Daar waar eens alleen maar rotsige grond was, bevloeien grote waterreservoirs nu de akkers.

De afgelopen jaren is er een schat aan kennis en ervaring opgedaan met landbouwtechnieken die door het JNF zijn ontwikkeld. Deze kennis is niet alleen van belang voor het leefbaar maken van Israel maar dient ook als proeftuin voor alle landen waar droogte regelmatig leidt tot een gebrek aan water en voedsel.

Land – en tuinbouwprojecten brengen Israel tot Bloei!

Privacyverklaring