Stuur de kinderen het bos in!

Zodat zij er, net als u, even tussenuit kunnen.

Tijdens de coronacrisis zaten veel kinderen met een beperking in isolatie. Bovendien hebben deze kinderen vaak een kwetsbare gezondheid waardoor ze lange tijd strikt in quarantaine moesten blijven. Terwijl contact met leeftijdsgenoten voor hen juist zo belangrijk is. Omdat veel zorgverlening en ondersteuning is weggevallen, hebben ouders het zwaar met de zorg voor hun kinderen. Dit heeft grote impact op de mentale, fysieke én financiële gesteldheid van veel ouders.

Daar gaat het JNF wat aan doen!

We steunen twee fantastische initiatieven:

  • 25 dagactiviteiten voor groepen van 50 jongeren met een beperking én hun familie.
  • Een vijfdaags zomerkamp waaraan 80 jongeren met mild cognitieve tekortkomingen, maar die wel zelfstandig kunnen functioneren, deel kunnen nemen.

HELPT U MEE? Hieraan draagt u bij met uw donatie.

 


WAAR DRAAGT U AAN BIJ?

  • We zetten gidsen in die bevoegd zijn in het werk met kinderen met een beperking én die gespecialiseerd zijn in de natuur en het milieu.
  • We organiseren educatieve workshops en maken de kinderen bewust van het belang van de natuur.
  • Met uw donatie financiert het JNF het vervoer, de gidsen, workshops en materialen.

Heel veel dank voor uw bijdrage,
Vivian Rinat, Directeur JNF Nederland

Privacyverklaring