zondag 1 oktober 2006

Druppelirrigatie is een irrigatiemethode, waarbij water met meststoffen bij de planten wordt gedruppeld door een stelsel van leidingen, slangetjes en druppelaars. Hierdoor wordt water bespaard.

Aan het begin van de jaren zestig ontwikkelde de Israëlische ingenieur Simcha Blass de druppelaar. Kibboets Hatzerim, nabij Be’er Sheva, toonde interesse en zo begon de geschiedenis. Inmiddels profiteren talloze landen van de Israëlische techniek om de woestijn tot bloei te brengen.

Het Yatirwoud in de woestijn

Het Yatirwoud in de woestijn is gelegen in het noorden van de Negev tussen de plaatsen Beer Sheva en Arad en fungeert als ‘groene long’ precies vanuit het centrum van het land. Begin jaren ‘70 werden de eerste plannen ontwikkeld om bebossing in de woestijn mogelijk te maken wat door de ontwikkeling van het druppelirrigatiesysteem resulteerde in dit  voorheen onmogelijk geachte woud. Waar eerst niets dan rotsen en zand was, vindt men nu  prachtig tamarisken, cipressen, terebinten en acacia’s.

Privacyverklaring