zondag 15 juni 2014

Het Joods Nationaal Fonds ontwikkelde een bijzondere speelplaats voor het gehandicapte kind bij het David Ben Gurion Woud in de Negev woestijn.

Het David Ben Gurion Woud ligt aan de rand van Dimona, een unieke woestijnstad in ontwikkeling, centraal gelegen in de Negev. Het Woud is opgericht ter nagedachtenis aan Israels eerste premier en Negev visionist, David Ben Gurion en reikt tot Sde Boker, waar de premier en zijn vrouw geleefd hebben en ook begraven zijn. In het verzengende woestijnklimaat is het David Ben Gurion Woud voor ruim 40.000 mensen uit Dimona een onmisbaar stukje levensgeluk, in navolging van het gedachtegoed van de premier.

In Dimona bevindt zich een bijzonder instituut voor kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Deze kinderen worden met de grootste zorg omringd en met speciale nieuwe technieken behandeld om hun levenskwaliteit zo goed mogelijk te laten zijn. Door hun beperkingen zijn speciale aanpassingen in hun omgeving noodzakelijk en is met name het probleem van de toegankelijkheid in het woestijngebied groot.

Het JNF Nederland ontwikkelde een speciaal aangepaste speelplaats voor met name deze gehandicapte kinderen.

gehandicapten-kinderspeelplaats01Met onze kennis en ervaring zijn wij in staat geweest een deel van het David Ben Gurion Woud zodanig in te richten dat een toegankelijke en vooral veilige plek ontwikkeld kan worden voor deze kinderen. Daarbij gaat het om het ontstenen en afgraven van 70 hectare dorre woestijngrond, aanleg van kind-en rolstoelvriendelijke paden bestaande uit rubbertegels die ook naar het Woud leiden, kindvriendelijke beplanting, speciale grijpstangen langs de paden en special ontworpen speeltoestellen.

Privacyverklaring