vrijdag 12 januari 2018

Eindelijk is het zover! Na de start van het grote Arava project, waarover we u onlangs hebben geïnformeerd in o.a. het JNF Experience Magazine, is er een concrete stap te zetten voor de bewoners van de Arava: het bouwen van een modelboerderij op een bijzondere plek: ‘ons dorp’ Paran.

Sinds jaar en dag steunen we de bijzondere gemeenschap in de Arava: een groep van 900 gezinnen die in dit schier onmogelijke stukje woestijn voedsel produceren en daarmee Israel tot bloei brengen en een voorbeeld zijn voor de wereld. Jarenlang hebben we ons dorp Paran, en later Idan, geholpen een bestaan op te bouwen met grondontwikkeling, watervoorziening en woestijnkassen. Vorig jaar hebben we met uw hulp palmbomen aangelegd bij de ingang van de dorpen.

Gekozen is om de modelboerderij in Paran te realiseren omdat de klimatologische omstandigheden het meest extreem zijn.

Waarom is deze boerderij nodig

Voor de groeiende gemeenschap van de Arava is een grotere variëteit aan gewassen van levensbelang. Ziektes, opwarming van de aarde, langere periodes van droogte en onzekere wereldmarkten vormen een groot risico voor de boeren die veelal dezelfde gewassen telen.

Met deze modelboerderij wordt het mogelijk om effectief na te gaan welke soorten gewassen het best gedijen in de woestijn en welke teeltmethoden het beste resultaat geven. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is het vaststellen van effectief gebruik van (brak)water en de levensvatbaarheid van nieuwe gewassen op zilte grond. Om dit onderzoek succesvol te laten verlopen zijn o.a. 2000 ‘proef’ fruitbomen nodig.

Het resultaat van dit onderzoek zal leiden tot diversiteit van de landbouw in de woestijn en daarmee een grotere bestaanszekerheid voor de boeren in de Arava.

Privacyverklaring