maandag 6 september 2004

In 1998 is het Joods Nationaal Fonds Nederland gestart met een geheel nieuw project in het zuidelijkste puntje van de Negev woestijn onder de welluidende naam : het Holland Park Eilat, een park voor mens en vogel, uniek in de wereld.

De doelstelling van dit prestigieuze project is tweeledig. Het eerste doel is het creëren van een recreatiegebied voor de mensen en kinderen ter plekke om op adem te komen, rust te vinden en om te kunnen wandelen, spelen, mountainbiken en te kunnen picknicken. In een omgeving waar men buiten de stad Eilat niets anders vindt dan kilometers dorre woestijngrond, zand, rotsen en steen en waar men 7 maanden per jaar moet leven in temperaturen van 40 º C en meer, is dit voorwaar geen overbodige luxe.

Het tweede doel is het ontwikkelen van een foerageergebied voor de vele miljoenen vogels, variërend van zwaluwen tot adelaars, die jaarlijks Eilat aandoen als eerste en vaak enige stop op hun barre tocht van gemiddeld 2000 km vanuit Afrika naar het noorden en terug, om op krachten te komen en zoveel mogelijk voedsel te vergaren.

De lat legt het JNF hierbij hoog en streeft er naar in de wijde omtrek van Eilat een kilometers brede groene strook te ontwikkelen met een grote variatie aan bomen en struiken. Een van de grootste problemen die men in een extreem woestijngebied als dit daarbij natuurlijk ondervindt is dat van de watervoorziening waarvoor het JNF een oplossing heeft gevonden in een speciaal ontwikkeld, ingenieus druppelirrigatiesysteem. Hiertoe maakt men gebruik van gezuiverd water uit het afvalsysteem van Eilat, wat goed gebruikt kan worden voor besproeiing van het land. Het water wordt geleid door kilometers ‘tuinslang’ waar kleine gaatjes in zijn gemaakt en die, computergestuurd, om de zoveel tijd een druppeltje water afgeven, zodat niets verloren gaat en precies daar terechtkomt waar het nodig is. Een ingewikkelde en daardoor kostbare, maar tegelijkertijd zeer efficiënte en rendabele oplossing.

Een volgend groot probleem is het bewerken van de grond zelf, dat behalve dor en volledig mineraal-arm, ook nog eens keihard is en doortrokken van zout, waardoor veel energie en veel geld geïnvesteerd moet worden om de grond weer vruchtbaar en doorlaatbaar te krijgen.

In de relatief korte periode dat het JNF nu bezig is met de ontwikkeling van het park, dat officieel geopend is in november 1999, is er door de hartverwarmende respons van onze donateurs al veel bereikt, hoewel er nog een lange weg is te gaan.

Zo vertelt Dr. Reuven Josef van het International Birdwatching Center in Eilat, die het gebied vlak naast het Holland Park beheert, dat sinds de komst van het park het aantal vogels dat Eilat aandoet enorm is toegenomen en dat er 50 nog niet eerder in Eilat gesignaleerde vogelsoorten zijn waargenomen, waarvan er 6 uiteindelijk ook naar Nederland zullen doorvliegen.

De burgemeester van Eilat meldt vervolgens dat de inwoners van Eilat heel gelukkig zijn met de komst van het park en er nu al reeds in deze beginfase met veel plezier en grote dankbaarheid gebruik van maken. In 2008 heeft het JNF opnieuw door de gulle gaven van onze donateurs het park met vele ha. ontgonnen en vruchtbaar land kunnen uitbreiden en tevens de capaciteit van het druppelirrigatiesysteem enorm kunnen verhogen.

Samenvattend is het Holland Park Eilat door onze gezamenlijke inzet en steun goed op weg dat te worden waar het ons uiteindelijk om te doen is, een prachtige unieke plek midden in de woestijn van Israel, onmisbaar voor mens en vogel.

Privacyverklaring