vrijdag 6 oktober 2017

Het Joods Nationaal Fonds (JNF) bestaat 115 jaar. We willen dit vieren met het oprichten van het Avraham Park, een nieuw park in de omgeving van Beer Sheva, in de Negev woestijn. De start van dit park is gedaan door de lezers van het Reformatorisch Dagblad in samenwerking met het JNF.

Plant een boom

Waarom we gekozen hebben voor een bos in de omgeving van Beer Sheva

In de Bijbel wordt Beer Sheva voor het eerst genoemd in verband met Avraham: het was een droge, dorre regio. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Beresjiet – Genesis 21:25 vertelt dat er een geschil uitbreekt over een waterbron die Avraham heeft gegraven, maar vervolgens is ingenomen door de mannen van Abimelech, koning van het nabijgelegen Gerar. Avraham kiest de weg van de vrede: hij overlegt met Abimelech en samen komen ze tot een oplossing. Om deze overeenkomst te bezegelen schenkt Avraham de koning zeven lammeren. De naam Beer Sheva herinnert nog steeds aan de put die destijds voor zoveel ophef zorgde; het betekent zowel ‘bron van het verbond’ als ‘bron van zeven’.

In Beresjiet – Genesis 21:33, zien we hoe Avraham eindelijk rust vindt. Nu de waterbron officieel van hem is, kan hij de volgende stap zetten. Hij doet wat met het land. In het Hebreeuws staat het woord eshel. De Statenvertalers vertaalden dit als ‘bos.’ De Griekse Septuaginta zag in eshel een ‘akkerland’ en de Latijnse Vulgata noemde het een ‘boomgaard.’ Een andere vertaling van eshel is tamarisk, een boomsoort die in deze regio veelvuldig voorkomt. Het is een grote, schaduwrijke boom die ook wel ‘zoutceder’ wordt genoemd omdat haar bladeren de nachtelijke dauw vasthouden. De Bedoeïenen in de Sinaïwoestijn beweerden dat het manna dat de Israelieten in de woestijn ontvingen eigenlijk de hars van de tamarisk was. De zoete, eetbare hars valt ’s ­ochtends in kleine korrels van de boom en lijkt qua vorm op korianderzaad (Exodus 16:31). In de middag is dit ‘­manna’ ­gesmolten en kan het niet meer gegeten worden (Exodus 16.21).

Uit de tekst ontstaat een beeld van Avraham die na vele omzwervingen de rust vindt om voor langere tijd op één plek te wonen. Het is een belangrijke stap, hij is weliswaar nog steeds ‘als vreemdeling’ in het land (Beresjiet – Genesis 21:34), maar hij mag de grond ­bebouwen en van het groen genieten. Izak is ­geboren, Avraham is vader van een erfgenaam ­geworden. Hij plant de bomen niet voor zichzelf, maar voor zijn ­nageslacht.

Dat is wat het JNF al 115 jaar doet. Het land dat door G’d is gegeven vruchtbaar en groen maken voor het nageslacht. Dit kan het JNF alleen doen met uw hulp.

Privacyverklaring