woensdag 19 december 2018

Help de Arava aan bruikbaar water!

Steun het onderzoek naar het optimaal
gebruik van schaarse waterbronnen

De Arava is de meest dorre woestijn die Israel kent. De Arava kent geen natuurlijke waterbronnen en zeker geen bronnen die eenvoudig toegankelijk zijn. De streek is ook niet aangesloten op het nationale waternet, simpelweg omdat het te ver af ligt.

Dat alles heeft de pioniers er echter niet van weerhouden al meer dan 70 jaar landbouw te bedrijven. Ze doen dit door op zeer grote diepte (600-1500 meter) naar water (oude watervoorraden) te boren. Dit levert in de loop van de tijd echter steeds brakker water op dat bovendien eindig is.

De hoop op overleven van de Arava is nu gevestigd op plannen voor massale toevoer van ontzilt water. Dat is mogelijk dankzij de Israelische vindingrijkheid om op steeds efficiëntere wijze zeewater in zoet water om te zetten. Als we dat water kunnen gebruik zonder al te hoge kosten zal dit ervoor zorgen dat landbouw in de Arava kan blijven bestaan en de woestijn verder tot bloei kan worden gebracht.

Maar ook ontzilt water kent zijn beperkingen. Zo mist het essentiële voedingsstoffen, die, indien ze ontbreken, moeten worden toegevoegd wat zeer kostbaar is. Gerecycled afvalwater kent wel nuttige voedingsstoffen, maar ook schadelijke toevoegingen.

Grootschalig JNF Water Research Project

Het zoeken is nu naar een mix van watersoorten opdat de Arava op duurzame wijze voldoende bruikbaar water krijgt. Een mix die optimaal is voor fruitbomen, zoals mango’s en dadelpalmen, maar ook voor paprika’s, tomaten en andere plantensoorten. Onderzoek moet worden verricht naar de mate van zoutgehalte die de gewassen nog kunnen verdragen alsmede naar de mogelijkheid om de waterhoeveelheid te verminderen. Immers, des te lager het zoutgehalte in water en bodem des te lager de waterbehoefte. Verder is onderzoek nodig om afvalstoffen in de grond te beperken zodat we op duurzame wijze landbouw kunnen bedrijven.

Doel van de 65e JNF loterij: ‘bruikbaar water voor de woestijn’: het ontwikkelen van bruikbaar water voor de landbouw door financiering van een grootschalig water research project ten behoeve van een duurzame en ecologisch verantwoorde vorm van watervoorziening voor huidige en toekomstige generaties.

Wat wordt onderzocht? Drie waterbronnen (ontzilt, gerecycled en brak water) worden in verschillende verhoudingen gemengd waarbij steeds een balans wordt gezocht tussen voedingsstoffen- en zoutgehaltes. Met deze watermengsels wordt een reeks van velden met verschillende soorten planten geïrrigeerd. De studie is uiteindelijk gericht op het vinden van de optimale samenstelling van water, waardoor het aantal te kweken gewassen substantieel kan worden uitgebreid.

Uw bijdrage zal worden gebruikt voor:

  • Fundamenteel onderzoek naar bruikbaar water
  • Irrigatie experimenten
  • Controle en automatisering
  • Permanente onderzoeksapperatuur
  • Landbouwuitgaven
  • Laboratorium testen

Privacyverklaring