Help jongeren te studeren in Galilea of de Negev

Jongeren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de periferie in Israel. Om voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk dat jongeren gaan studeren in Galilea en in de Negev, en daar na hun studie blijven, opdat zich ook daar (buiten het centrum van het land) een sterke hightech- en agricultuur-industrie ontwikkelt. Israel’s geavanceerde high-tech industrie bewijst dat studie loont. Daarom stelt het JNF studiebeurzen beschikbaar aan studenten die zich hebben ingeschreven voor een studie in engineering, informatica, informatiesystemen en biotechnologie.

De beurs verstrekt het JNF niet zomaar. Studenten moeten aantonen dat zij sterk gemotiveerd zijn. Ze hebben de eerste 2 jaar (informatica, informatiesystemen, biotechnologie) ofwel 3 jaar (engineering) met goed resultaat afgesloten, studeren en wonen in de Galilee of in de Negev en beloven daar na hun studie bij te dragen aan de samenleving. De meest talentvolle talenten ontvangen een beurs. 40% van het beschikbare budget bestemt het JNF voor alleenstaande soldaten en emigrant-studenten.

Deze JNF studiebeurs kost €6.500. De beurs bestaat uit twee delen: het eerste gedeelte wordt aan het begin van het studiejaar toegekend. Het restant wordt uitbetaald na het behalen van het beoogde studieresultaat. Bij het toekennen van een studiebeurs wordt gekeken in welke mate de student betrokken is bij activiteiten die bijdragen aan de gemeenschap.

Helpt u een student aan een studiebeurs? Iedere bijdrage is welkom!

Categorie:

Privacyverklaring