vrijdag 2 december 2016

Door: Joanne Nihom Foto’s: Tamar Malinoff

Het is moeilijk hem te pakken te krijgen voor een gesprek. David Brand, Chief Forester – hoofd van de afdeling Bosbeheer van het Joods Nationaal Fonds (JNF) – maakt overuren. “De afgelopen week was het 24/7 actie. Ik heb in mijn leven veel branden en schade aan bossen gezien, maar dit is wel een ramp van de allerergste soort. De sterke wind en enorme droogte van de afgelopen tijd maakten het er niet makkelijker op. In tegenstelling tot de branden in het verleden, die altijd geconcentreerd waren op één plek, brandde het dit keer verspreid over het hele land.” Het JNF zette zo’n driehonderd boswachters, grondwerkers en brandweermannen in. Ook twintig brandweerauto’s en tientallen tractoren en bulldozers. “Zij aan zij, met hulptroepen uit een veelheid van landen, werkten we dag en nacht. Waar we konden helpen, deden we dat. Een van de taken van onze boswachters was de weg vrijmaken in sommige bossen, zodat de brandweer makkelijk de brandhaarden kon bereiken. Onze mannen kennen de bossen op hun duimpje.”

De afgelopen dagen heeft het JNF ook in een aantal van haar centra de deuren geopend voor geëvacueerde gezinnen. Zij kunnen daar overnachten en terecht voor maaltijden. De precieze schade van de afgelopen week moet nog worden vastgesteld, maar het JNF heeft bekendgemaakt dat zeker 11.000 dunam (1.100 hectare) in achtenvijftig bossen en parken verloren is gegaan, waarvan 7.500 dunam rond de bergen van Jeruzalem. “Niet alleen de bossen zijn zwaar beschadigd, ook voor de dieren was de brand desastreus. Vogels kunnen nog wegvliegen, maar bijvoorbeeld slangen en schildpadden zijn kansloos. Door natuurbranden kan het zomaar gebeuren dat een diersoort uitsterft.”

JNF-organisaties uit de hele wereld hebben zich gemeld om financieel te helpen, ook Nederland. “Die hulp geeft een warm gevoel: we staan er niet alleen voor. De komende weken gaan we de balans opmaken en kijken wat nodig is. Behalve bomen kunnen dat ook terreinwagens zijn of beschermende pakken en vesten voor onze boswachters, of apparatuur die ons helpt bij het plannen en uitvoeren van het werk dat ons nu te wachten staat. Met luchtfotografie zal in kaart worden gebracht hoe groot de schade echt is.”

Tot het gaat regenen, blijft het gevaar van nieuwe brandhaarden bestaan. Weerkundigen voorspellen buien voor donderdag of vrijdag. “Hoe eerder hoe beter”, aldus David Brand.

Herstel

Het JNF hoopt snel te beginnen met het herstellen van de schade. “Een gedeelte van de bossen zal zich op natuurlijke wijze herstellen, maar op veel plekken is de schade onherstelbaar en moeten wij mensen zorgen voor nieuwe beplanting. De komende maanden staan er een hoop extra werkzaamheden op onze to-dolijst: de parken schoonmaken; toegangswegen en beschadigde terrassen, wegen en recreatieruimtes restaureren; verbrande bomen kappen en snoeien et cetera. Ook beginnen we met de voorbereiding van het kweken van nieuwe boompjes. Nu de branden zijn gestopt, lijkt het alsof alle ellende voorbij is, maar voor ons begint nu het echte werk. Het herstel zal de komende jaren al onze aandacht vergen. Hulp uit Nederland blijft dan ook heel belangrijk, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst”, besluit David Brand.

Privacyverklaring