Over ons – Jaaroverzicht

Kinderen geven elkaar high five

Over het JNF

Wat hebben we samen bereikt in 2020

2020 was het jaar dat het Corona-virus het leven wereldwijd op zijn kop zette. Wat betekende het Coronavirus voor het JNF? 


1) We zagen dat onze donateurs bleven geven voor onze acties. Acties speciaal gericht op corona gerelateerde onderwerpen (zoals extra speeltuinen en dagtochtjes voor gehandicapte kinderen in onze bossen of een stadspark in een arme buurt) brachten net zoveel geld op als voorheen, of zelfs meer.

 

2) De communicatiemiddelen veranderden: we introduceerden Zoom sessies met onze donateurs, stuurde borrelpakketjes naar onze trouwe donateurs om virtueel het glas mee te heffen voor Israëls 72ste verjaardag, en zoomden met donateurs om ze te laten zien waar hun donaties terecht komen. 


3) De natuur is nog belangrijker geworden. We moeten er met zijn allen nog zorgvuldiger mee omgaan, en de wereld moet samenwerken om tot innovatieve, inclusieve oplossingen te komen voor de grote problemen waar we wereldwijd voor staan. 

 

Help mee!
Israël loopt wat betreft innovatie op het gebied van het tegen gaan van verwoestijning, bebossing en watermanagement voorop in de wereld en deelt haar kennis met landen die met dezelfde problematiek te maken hebben. Daarom blijven we onze donateurs deze boodschap verkondigen: investeren in Israël = investeren in de wereld! 

Overzicht van de projecten gefinancierd in 2020

Mede dankzij inkomsten uit fondsenwervende acties, de loterij, certificaat verkoop en nalatenschappen konden we deze projecten financieren.