Historie

Meer dan 100 jaar liefde voor Israel

Het Joods Nationaal Fonds  is opgericht in 1902 op initiatief van de Nederlandse Zionistenbond (NZB). De allereerste fondsenwervende activiteiten van het JNF in Nederland bestonden uit het genereren van giften vanuit instanties alsmede vanuit de bevolking.

jnf-busje

Het blauwe busje

Vanaf 1905 begon het JNF met het plaatsen van het blauwe JNF-collectebusje, dat  een waar begrip werd binnen de JNF-fondsenwerving. In deze metalen JNF-busjes, die in de loop van de tijd in vele vormen verschenen, werden de mensen gevraagd hun bijdrage te deponeren op belangrijke dagen, hoe groot of hoe klein ook.

Traditionele acties

Naast deze busjes ging men tevens speciale acties ondernemen rond Joodse feestdagen, die uitgroeiden tot een jaarlijkse traditie. Deze acties werden bekend onder de naam amandelactie, bloemen-en honingactie. of kunstveilingen.

Loterij

In 1920 organiseerde het JNF zijn eerste loterij. Dit concept bleek een enorm succes aangezien alle loten werden verkocht, iets wat in soortgelijke loterijen voor de Tweede Wereldoorlog nog een aantal keer werd bereikt.

Boomcertificaten

Het was in 1907 dat het JNF begon met het uitgeven van de eerste boomcertificaten en wel voor de aanplant van olijfbomen. In 1912 werd dit ‘olijfbomencertificaat’ gewijzigd in een algemeen boomcertificaat. Het eerste woud waar bomen in geplant konden worden, was het Theodor Herzl Woud (1908).

Eerste Wereldoorlog en verder…

Gedurende de Eerste Wereldoorlog namen de inkomsten van het JNF gestaag toe, gestimuleerd door de grote oorlogsdreigingen in Europa alsmede door het totstandkomen van de Balfour-declaratie dat de hoop op het daadwerkelijk bereiken van een eigen staat zeer liet groeien.

Het JNF gedurende de Tweede Wereldoorlog

U zult ongetwijfeld begrijpen dat de Tweede Wereldoorlog een zwarte bladzijde heeft gevormd in de geschiedenis van het Joods Nationaal Fonds.

Na de machtsovername in Duitsland in 1933 deed het JNF bij herhaling oproepen, met name in Joodse media, tot het doneren van extra bijdragen, waardoor de inkomsten aanzienlijk toenamen. In de jaren die volgden werd deze lijn geconsolideerd en bleef de inkomstenstroom, geleid door de steeds groter wordende oorlogsdreiging, in omvang stijgen.

Na de oorlog moest het Nederlandse Jodendom de trieste balans van vervolging en verwoesting gaan opmaken en het is gepast om op deze plaats aan te geven dat het JNF als één der eersten weer opstond uit de as der vernietiging om met zijn boodschap weer nieuwe hoop te geven aan het Joodse volk – tot eer van hen die daartoe de kracht hebben weten op te brengen.

Wederopbouw

Reeds in het najaar van 1945 vestigde het JNF zich opnieuw in de Diamantbeurs te Amsterdam en bouwde men met behulp van nieuw benoemde plaatselijke commissarissen een nieuw JNF Nederland op.

Nieuwe wegen

Na het uitroepen van de staat Israel in mei 1948 ging, net als elders in de wereld, een golf van hernieuwde hoop en perspectief door de Nederlands Joodse bevolking en werden vele initiatieven ontplooit door zowel het JNF-Nederland als door vele andere Joodse organisaties om de jonge staat op alle mogelijke manieren verder te helpen bij de opbouw. Het JNF richtte zich hierbij natuurlijk op de realisatie van grote bebossingprojecten, alsmede verdere ontginning en vruchtbaar maken van het land.

Het huidige JNF staat met beide voeten op de grond, met de blik vooruit gericht om de enorme taak die het voor zich heeft met vertrouwen tegemoet te zien….en met dat ene, ultieme doel voor ogen: het bereiken van een prachtig Israel dankzij mooie projecten die uitsluitend te maken hebben met bomen en bossen, land-en tuinbouw, water en research… Projecten om Israel to bloei te brengen want dat is waar het ons vanaf het eerste begin om te doen is geweest!

israel-historie

 

JNF Israel

Het internationale Joods Nationaal Fonds werd opgericht in 1901 tijdens het Vijfde Zionistische Congres te Basel wat leidde tot een financiële inzamelingsactie die tot op de dag van vandaag zijn weerga niet kent. Joodse mensen verspreid over de hele wereld werden gegrepen door de gedachte van het wederom kunnen leven in hun eigen land, in het gebied dat hen oorspronkelijk toebehoorde, op de grond van hun voorvaderen. Daartoe begon men wereldwijd geld in te zamelen om de totstandkoming van de staat te kunnen verwezenlijken, wat in 1948 werkelijkheid werd.

Het belangrijkste doel van het internationale Joods Nationaal Fonds, in het begin, was door landaankopen jonge Joodse pioniers de mogelijkheid te geven zich als landbouwer in het totaal berooide en verwaarloosde land te vestigen. De mensen die dit aandurfden zagen zich bij aankomst geconfronteerd met enorme moeilijkheden zoals ziektes, vijandelijkheden, droogte en grote hitte. Door het veelvuldig voorkomen van malaria moesten als eerste moerassen in het noorden worden drooggelegd. In het zuiden trachtte men de woestijn enigszins terug te dringen en weer leefbaar te maken. Dit vergde onvoorstelbaar veel inzet van deze nieuwe bewoners die vaak elders andere beroepen hadden gehad en dus werk moesten doen dat volledig nieuw was en hun krachten vaak te boven ging.
Aangezien in de loop van de tijden er een enorme kaalslag had plaatsgevonden door het rigoureus kappen van bomen door vele overheersers in het gebied, was een van de belangrijkste zaken waar het JNF zich op ging concentreren het herbebossen van het land, vanaf het kweken van kleine stekjes, het ontginnen en vruchtbaar maken van het land, het aanplanten van de bomen, het onderhoud van de bossen tot en met het efficiënt bestrijden van bosbranden toe. En inmiddels is het JNF door zijn jarenlange expertise uitgegroeid tot een van de grootste autoriteiten op het gebied van herbebossing en bosbeheer.

Privacyverklaring