Historie

Meer dan 100 jaar liefde voor Israel

Het Joods Nationaal Fonds is opgericht in 1902 op initiatief van de Nederlandse Zionistenbond (NZB). De allereerste fondsenwervende activiteiten van het JNF in Nederland bestonden uit het genereren van giften vanuit de bevolking en instanties .

jnf-busje

Het blauwe busje

In 1905 startte het JNF met het plaatsen van het blauwe JNF-collectebusje, dat een waar begrip werd binnen de JNF-fondsenwerving. Men werd gevraagd op belangrijke dagen een bijdrage in deze metalen JNF-busjes te doen, hoe groot of hoe klein ook. In de loop der tijd heeft het busje vele vormen gekend.

Traditionele acties

Naast de inzet van deze busjes zette het JNF speciale acties op rond Joodse feestdagen op. Deze groeiden uit tot een jaarlijkse traditie en kregen bekendheid onder de namen amandelactie, bloemen-en honingactie of kunstveilingen.

Loterij

In 1920 organiseerde het JNF voor het eerst een loterij. Dit concept bleek een enorm succes aangezien álle loten werden verkocht. Dit lukte  voor de Tweede Wereldoorlog nog een aantal keer.

Boomcertificaten

In 1907 gaf het JNF de eerste boomcertificaten voor de aanplant van olijfbomen uit. In 1912 werd dit ‘olijfbomencertificaat’ gewijzigd in een algemeen boomcertificaat. Het eerste woud waar bomen geplant konden worden, was het Theodor Herzl Woud (1908).

Eerste Wereldoorlog en verder…

Tijdens de Eerste Wereldoorlog groeiden de inkomsten van het JNF gestaag, gestimuleerd door de grote oorlogsdreigingen in Europa en de publicatie van de Balfour-declaratie, die de hoop op een eigen Joodse staat deed toenemen.

Het JNF gedurende de Tweede Wereldoorlog

U begrijpt dat de Tweede Wereldoorlog een zwarte bladzijde heeft gevormd in de geschiedenis van het Joods Nationaal Fonds. Na de machtsovername in Duitsland in 1933 riep het JNF, met name in Joodse media, regelmatig op tot het geven van extra donaties, waardoor de inkomsten aanzienlijk stegen. In de jaren die volgden zette deze lijn zich voort en bleef de inkomstenstroom, gedreven door de steeds groter wordende oorlogsdreiging, toenemen.

Na de oorlog moest het Nederlandse Jodendom de trieste balans van vervolging en verwoesting opmaken. Het JNF stond als één van de eersten weer op uit de as der vernietiging om met zijn boodschap weer nieuwe hoop te geven aan het Joodse volk – tot eer van hen die daartoe de kracht hebben weten op te brengen.

Wederopbouw

Al in het najaar van 1945 vestigde het JNF zich opnieuw in de Diamantbeurs in Amsterdam en bouwde met behulp van nieuw benoemde plaatselijke commissarissen een nieuw JNF Nederland op.

Nieuwe wegen

Na het uitroepen van de staat Israel in mei 1948 ging, net als elders in de wereld, een golf van hernieuwde hoop en perspectief door de Nederlands Joodse bevolking en werden vele initiatieven ontplooid door zowel JNF Nederland als door vele andere Joodse organisaties om de jonge staat op alle mogelijke manieren verder te helpen bij de opbouw. Het JNF richtte zich hierbij natuurlijk op de realisatie van grote bebossingprojecten, verdere ontginning en het vruchtbaar maken van het land.

Het JNF van vandaag is ambitieus, gedrevenen heeft een duidelijke visie: zorgen dat Israel een leefbaar land is en blijft voor al haar inwoners. Daar is het ons vanaf het eerste begin om te doen geweest!

israel-historie

 

JNF Israel

Het internationale Joods Nationaal Fonds werd opgericht in 1901 tijdens het Vijfde Zionistische Congres te Basel wat leidde tot een financiële inzamelingsactie die tot op de dag van vandaag zijn weerga niet kent. Joodse mensen verspreid over de hele wereld werden gegrepen door de gedachte van het wederom kunnen leven in hun eigen land, in het gebied dat hen oorspronkelijk toebehoorde, op de grond van hun voorvaderen. Daartoe begon men wereldwijd geld in te zamelen om de totstandkoming van de staat te kunnen verwezenlijken, wat in 1948 werkelijkheid werd.

Het belangrijkste doel van het internationale Joods Nationaal Fonds, in het begin, was door landaankopen jonge Joodse pioniers de mogelijkheid te geven zich als landbouwer in het totaal berooide en verwaarloosde land te vestigen. De mensen die dit aandurfden zagen zich bij aankomst geconfronteerd met enorme moeilijkheden zoals ziektes, vijandelijkheden, droogte en grote hitte. Door het veelvuldig voorkomen van malaria moesten als eerste moerassen in het noorden worden drooggelegd. In het zuiden trachtte men de woestijn enigszins terug te dringen en leefbaar te maken. Dit vergde onvoorstelbaar veel inzet van deze nieuwe bewoners die vaak elders andere beroepen hadden en dus werk moesten doen dat volledig nieuw was en hun krachten vaak te boven ging.
Aangezien in de loop van de tijd er een enorme kaalslag had plaatsgevonden door het rigoureus kappen van bomen door vele overheersers in het gebied, was een van de belangrijkste zaken waar het JNF zich op richtte het herbebossen van het land; vanaf het kweken van stekjes, het ontginnen en vruchtbaar maken van het land, het aanplanten van de bomen, het onderhoud van de bossen tot en met het efficiënt bestrijden van bosbranden. En inmiddels is het JNF door zijn jarenlange expertise uitgegroeid tot een van de grootste autoriteiten op het gebied van herbebossing en bosbeheer.

Privacyverklaring