Help het JNF de bosbranden van Israel te blussen!

Het brandweerteam van het JNF in Israel heeft met spoed een speciale brandweerwagen nodig om de bossen te beschermen.

Sinds april 2018 zijn er in de Westelijke Negev al meer dan 1200 branden uitgebroken. Tijdens de zomers van 2018 en 2019 werd het enorme gebied voortdurend blootgesteld aan brandstichting in bossen, natuur- en landbouwgebieden. Deze ramp heeft grote ecologische en economische schade veroorzaakt. Bovendien vormen de branden een gevaar voor de vele gemeenschappen nabij de grens. Op dit moment bereiden de JNF brandweermannen zich voor op de zomer van 2020, waar ze opnieuw flinke brandstichtingen verwachten.

 


De brandweerwagens die nu worden gebruikt zijn oud en niet geschikt voor het vele werk. Ze komen uit naburige regio’s en daarom duurt het vaak te lang voordat ze op de plek van de brand zijn. De meest urgente behoefte van de JNF brandweer is een speciale bosbrandweerwagen met veel watercapaciteit, specifiek gebouwd voor de bosgebieden in de Westelijke Negev.

“Momenteel blussen onze boswachters de branden met hun tranen!”

Danny Ben-David, KKL-JNF Negev Regionaal Directeur: “Onze reactiesnelheid is cruciaal bij deze ferme bosbranden, die gigantisch oplaaien in dit gortdroge gebied. Hoe sneller we ter plekke zijn, hoe beter we de schade kunnen beperken. Een deel van ons land staat in brand, en het doet pijn te constateren dat we niet in staat zijn om de branden op tijd te blussen.”

Reguliere brandweerwagens uit de omliggende dorpen zijn niet gemaakt om te rijden en blussen in bossen en in ruwe, open ruimtes. Ook hebben deze brandweerwagens niet voldoende water aan boord om een beginnende bosbrand te kunnen blussen. Het JNF is de enige organisatie in Israel met brandweerpersoneel, speciaal opgeleid om bosbranden te blussen.

Doet u mee?

Met uw bijdrage kan JNF Nederland een speciale bos­brandweerwagen aanschaffen met:

  • 4.000 liter water en schuim
  • Speciaal chassis om te manoeuvreren op zowel verhard als onverhard terrein
  • Vierwielaandrijving
  • Een cabine voor drie personen
  • Een waterkanon
  • Materieel voor reddings- en sleepmogelijkheden

Wat kost deze speciale JNF Nederland bosbrandweerwagen?

Een brandweerwagen is een kostbare investering maar noodzakelijk om de branden te bestrijden. Om de brandweer van de Westelijke Negev te helpen is een bedrag van € 375.000,- nodig. Iets wat het JNF Nederland alleen samen met u kan bereiken.

Privacyverklaring