donderdag 7 juni 2018

In 2018 organiseerde het JNF een speciale loterij waar men  onder andere een droomreis naar Israel kon winnen.

Juni 2018
Afgelopen weken hebben wij in blogs ervaringen van bezoekers aan de Arava woestijn met u gedeeld. Bezoekers vertelden over prachtige landschappen, bijzondere mensen en ongelofelijke moed en doorzettingsvermogen van boeren die de Arava woestijn willen laten bloeien. Met het 64ste JNF-loterij maakt u een kans om een doomreis naar Israel te winnen en onder andere deze speciale plek te bezoeken.

  

De Arava gemeenschap

Sinds jaar en dag steunen we de bijzondere gemeenschap in de Arava: een groep van 900 gezinnen die in dit schier onmogelijke stukje woestijn voedsel produceren en daarmee Israel tot bloei brengen en een voorbeeld zijn voor de wereld. Jarenlang hebben we ons dorp Paran, en later Idan, geholpen een bestaan op te bouwen met grondontwikkeling, watervoorziening en woestijnkassen. Vorigjaar hebben we met uw hulp palmbomen aangelegd bij de ingang van de dorpen.

Na de start van het grote Arava project is er een concrete stap te zetten voor de bewoners van de Arava: het bouwen van een modelboerderij op een bijzondere plek: ‘ons dorp’ Paran. Gekozen is om met de loterij de modelboerderij in Paran te realiseren omdat de klimatologische omstandigheden het meest extreem zijn.

  

  

Waarom is deze boerderij nodig

Voor de groeiende gemeenschap van de Arava is een grotere variëteit aan gewassen van levensbelang. Ziektes, opwarming van de aarde, langere periodes van droogte en onzekere wereldmarkten vormen een groot risico voor de boeren die veelal dezelfde gewassen telen.

Met deze modelboerderij wordt het mogelijk om effectief na te gaan welke soorten gewassen het best gedijen in de woestijn en welke teeltmethoden het beste resultaat geven. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is het vaststellen van effectief gebruik van (brak)water en de levensvatbaarheid van nieuwe gewassen op zilte grond. Om dit onderzoek succesvol te laten verlopen zijn o.a. 2000 ‘proef’ fruitbomen nodig.

Het resultaat van dit onderzoek zal leiden tot diversiteit van de landbouw in de woestijn en daarmee een grotere bestaanszekerheid voor de boeren in de Arava.

 

 

Wat doen we nu in de 65ste JNF loterij?

De 65ste loterij van jaar 2019

De opbrengst van de JNF loterij gaat direct naar onderzoek naar het optimaal gebruik van schaarse waterbronnen in de Arava woestijn.
Help deze pioniers en draag bij aan hun missie om met bruikbaar water de woestijn tot bloei te brengen.

 

Bestel hier uw loten

Graag verwelkomen wij u als nieuwe deelnemer van onze loterij. Daartoe kunt u zich hier aanmelden. Bent u reeds donateur van het JNF? Aan het begin van het jaar sturen wij u een mailing waarin we u vertellen over het speciale project dat we, middels de loterij, trachten te realiseren. Later in het jaar zenden we u een tweede mailing om u te berichten over de vorderingen omtrent de dan lopende loterij. Beide keren zenden wij een acceptgirokaart, waarmee u loten kunt bestellen. Uiteraard kunt u ook loten via deze website bestellen.

Privacyverklaring