woensdag 1 april 2020

‘Vraag het aan onze directeur Vivian Rinat’ is een nieuwe rubriek waarin u uw vragen kunt stellen die Vivian dan in een volgende nieuwsbrief beantwoordt. Hier vast een aantal eerste vragen die zij de afgelopen tijd ontving.
U kunt uw vragen mailen naar: vivian@jnf.nl.

Het is soms wat verwarrend. Wat betekent KKL/JNF en wat is dan JNF?
Vivian: ‘Keren Kayemeth LeIsrael (KKL) (vertaald: Het Bestaansfonds in Israel) is de moederorganisatie van het Joods Nationaal Fonds (JNF). Het hoofdkantoor bevindt zich in Jeruzalem. Het JNF is onze organisatie in Nederland. Om de connectie met het KKL en het JNF duidelijk te maken gebruiken we: KKL/JNF.’

Hoe groot is de organisatie van het JNF in Nederland?
Vivian: ‘Ons kantoor, gevestigd in Amsterdam, bestaat uit vier beroepskrachten. Het bestuur uit zes onbezoldigde leden (zij ontvangen geen salaris). Het kantoor organiseert de JNF-Experience-avonden, de JNF-Experiencereizen naar Israel, de communicatie, de mailingen, de afhandeling van nalatenschappen en niet te vergeten onze geliefde boomcertificaten.’

In hoeveel landen is KKL/JNF actief?
Vivian: ‘Er zijn tweeënveertig JNF-kantoren over de hele wereld. Hiervan zijn er zestien in Zuid-Amerika, achttien in Europa, drie in Australië, en verder in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Engeland. De kantoren werken allen op verschillende manieren. Mijn collega’s in Zweden zijn bijvoorbeeld ook politiek actief en lobbyen bij de Zweedse regering. Sommige kantoren zijn meer gefocust op educatie en voorlichting, andere op fondsenwerving. De kleinere kantoren werken alleen met vrijwilligers.’

Hoeveel mensen werken er bij KKL/JNF?
Vivian: ‘Het hoofdkantoor is in Jeruzalem en er zijn negen kleinere kantoren, verspreid over heel Israel. In totaal werken er bij het JNF zo’n negenhonderd mensen. De organisatie bestaat uit een groot aantal afdelingen:

  • het bosbeheer, zoals de boswachters en brandweermannen
  • logistiek en aankoop
  • de aankoop van grond
  • juridische zaken
  • wetenschappelijk onderzoek
  • projectontwikkeling en toezicht op projecten
  • financieel beheer
  • educatie, opleidingen en contact met scholen
  • marketing en fondsenwerving

Onze collega’s van het kantoor in Jeruzalem verlenen service, ondersteunen en adviseren ons waar nodig. Bijvoorbeeld over nieuwe projecten die beschikbaar zijn voor donatie, de marketing hiervan, het bewaken van de voortgang en het leveren van rapportages. Ook ontvangen zij onze donateurs, begeleiden ze hen naar de projecten en verzorgen ze de inwijdingsceremonies. Ze regelen voor ons het programma voor de JNF-Experiencereizen en denken mee over sprekers voor onze JNF-Experience-avonden. Omgekeerd vragen zij onze mening en visie op de fondsenwerving en nodigen ze ons uit mee te denken om processen te verbeteren.’

Ten slotte: wat zie je als je belangrijkste taak als directeur?
Vivian: ‘Mijn doel is om zoveel mogelijk projecten in Israel te financieren. In lijn met onze doelstelling zijn dat projecten met een focus op bosaanplant, watermanagement, landbouw en onderzoek. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in de Negev en de Arava woestijn. Dat blijven we de komende jaren doen. Daardoor verhuizen steeds meer mensen naar de Negev. Daarom kiezen we nu ook voor financiering van sociale voorzieningen.

Om succesvol te zijn moeten we zorgen (en ik zie dat als een van mijn belangrijkste taken) dat we een grote donateursbasis hebben, met betrokken, goed ingelichte donateurs, die precies weten hoe hun giften besteed worden. Het is een hele uitdaging, maar ik kan me geen leuker werk wensen!’