dinsdag 10 november 2020

In juni 2019 besloot JNF Nederland om de bouw en het herstel van het waterreservoir in Ein Yahav, een van de zeven dorpen in de Arava woestijn, te steunen. We vroegen uw hulp daarbij en velen van u droegen en dragen nog steeds bij aan dit fantastische project. De start van dit project heeft wat langer geduurd dan gepland in verband met Corona, maar vorige week is dan toch echt de eerste schop in de grond gegaan. Bekijk hieronder de foto’s en filmpjes.

 

Wat zien we?
Op de plek van het langgerekte uitgegraven deel komt een tweede oxidatie bassin, dat dezelfde functie heeft als het ovale bestaande bassin dat ernaast ligt. Het is langer en platter dan het bestaande oxidatie bassin, wat de zuivering van het water ten goede komt. In dit bassin wordt het water gezuiverd met behulp van algen, voordat het via een pompsysteem verdeeld wordt over de agrarische velden. Er wordt ook een tweede sedimentatie bassin gebouwd, iets groter dan de 2 bestaande ronde bassins, waar het vuile afvalwater direct vanuit de huizen terecht komt. Het zware afval in dit water zinkt naar de bodem van deze bassins, voordat het water in de oxidatie bassins terecht komt en verdere reiniging plaatsvindt.

Op de achtergrond ziet u de kassen van Ein Yahav, waar allerlei groenten en fruit, zoals tomaten, paprika’s en meloenen worden verbouwd. En in de verte de bergen van Jordanië.

Hoe werkt het?

Wat doen we met uw bijdrage?
Dankzij uw donaties werken ze in de Arava aan:

  • de bouw van het tweede oxidatie bassin
  • de bouw van het tweede afvalwater opvang bassin
  • vernieuwing van het pompsysteem
  • vernieuwing van de elektriciteitskasten

Waarom is dat nodig?
Deze uitbreiding is noodzakelijk voor het kunnen huisvesten van nieuwe families in Ein Yahav. Zeker nu er in tijden van Corona nog meer belangstelling is bij jonge gezinnen om in Ein Yahav te wonen. Voor een aantrekkelijk bestaan – huis, water, goede levensomstandigheden – is de waterzuiveringsinstallatie essentieel. Lees ook een eerder artikel hierover.

Met veel dank en een warme groet uit de Arava!

 

Dit project draagt bij aan de volgende, door de Verenigde Naties opgestelde, Duurzame Ontwikkelingsdoelen: