dinsdag 29 oktober 2019

Binnen dertig jaar zal de bevolking van Israel bijna verdubbelen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verwachting is dat de huidige bevolking groeit van 9 naar 16 miljoen mensen, terwijl Israel ongeveer de helft zo groot is als Nederland. Het Joods Nationaal Fonds (JNF) draagt bij aan een oplossing.

Slechts 4 miljoen daarvan zullen naar verwachting in Galilea en de Negev wonen. Deze gebieden beslaan echter 75% van het grondgebied van Israel, maar die zullen slechts 25% van de bevolking huisvesten. Intussen zullen 12 miljoen mensen in het kleine gebied tussen Nazareth en Kiryat Gat wonen. Om het drukke en onbetaalbare centrum te ontlasten, de kwaliteit van leven te verbeteren en de almaar groeiende sociaaleconomische kloof te verkleinen is een nieuw plan nodig.

Daartoe werken overheidsministeries, de Nationale Economische Raad, de Israel Builders Association, lokale autoriteiten in de Negev en Galilea, KKL/JNF, studenten en academische experts samen om het perifere noorden en zuiden van het land actief te ontwikkelen.

Het doel is aan de ene kant strategisch, om de grenzen van Israel te versterken, maar het plan dient ook om de sociaaleconomische kloof in Israel te verkleinen en jongeren een kans te bieden te studeren, wonen en werken in andere gebieden dan het overvolle en drukke centrum van Israel.

Directeur van het JNF, Vivian Rinat: ‘De bedoeling is om tot 2040 een half miljoen jonge mensen naar Galilea te laten migreren, en een miljoen mensen naar de Negev woestijn. Het creëren van nieuwe hightech hubs in Galilea en de Negev woestijn stimuleert de economie van de lokale gemeenschappen in deze perifere gebieden. Ik ben erg enthousiast over dit plan. Deze langetermijnvisie, waarbinnen overheid, bedrijven, investeringsfondsen en goede doelen samenwerken om de ambitieuze doelen te behalen, geeft ons een duidelijk strategisch uitgangspunt. Aan welke doelen dragen onze projecten bij? Op wie hebben ze impact? Hoe dragen ze bij aan het verminderen van de schadelijke effecten van de klimaatveranderingen?

De rol van KKL/JNF in dit plan is onveranderd sinds het bestaan van de staat: het aankopen van land, het ontginnen en voorbereiden van land voor behuizing en landbouw en het aanleggen van watervoorzieningen, bossen en recreatieplekken voor de nieuwe bevolking. Daarnaast zijn er vele sociale initiatieven.

De initiatieven omvatten de oprichting van onderzoeks- en ontwikkelingscentra in samenwerking met lokale autoriteiten en ministeries, de ontwikkeling van hightechcentra met startup- en IT-bedrijven om nieuwe banen in de regio te creëren en het verstrekken van beurzen aan studenten die technologische vakken studeren in de periferie.

Vivian: ‘In dit kader, en als eerste stap, heeft het JNF op zich genomen om studenten die in de Negev en Galilea willen studeren, te helpen met een studiebeurs. De kosten per studiebeurs bedragen €6.500. Het idee is dat de beurs wordt genoemd naar de donateur of bijvoorbeeld een dierbare. In november van ieder jaar worden de beurzen uitgereikt, tijdens een passende ceremonie in aanwezigheid van de donateur en iemand van KKL/JNF’, aldus Vivian. ‘De manier om actief deel te nemen aan de toekomst van Israel.’

De eerste beurzen worden in november 2020 uitgereikt. Er zijn hiervoor honderd studenten geselecteerd. Heeft u interesse om aan dit project mee te doen? Bel voor meer informatie naar 020-6466454.

Met fiscaal voordeel sponsor je nog meer studenten!

Met een schenkingsovereenkomst en het daaruit voortkomende belastingvoordeel kunnen gedurende 5 jaar één of meerdere studiebeurzen worden gefinancierd. Wat zijn de voordelen van een periodieke schenking?

  • U ontvangt tot 52% terug van de belastingdienst (afhankelijk van de belastingschijf waar u in zit).
  • U kunt ervoor kiezen het JNF met een extra bijdrage te steunen, zonder dat het u zelf meer kost.
  • Door uw gift vast te leggen, ontvangen de studenten structurele steun die zij hard nodig hebben.
  • U bepaalt zelf de hoogte van uw schenking.

Hier leest u hoe simpel het is om een dergelijke overeenkomst op te stellen.

Privacyverklaring