vrijdag 28 februari 2020

Dit is Leonie Noorlander. Zij is iets heel bijzonders aan het doen voor het JNF. Ze vertrok op 20 februari jl. voor drie weken vrijwillig, namens het JNF, op ontdekkingsreis door de Negev en Arava woestijn.

Waarom gaat Leonie voor ons op pad?

Het doel van het JNF is om zoveel mogelijk duurzame projecten in Israel te realiseren. Daarvoor hebben we, naast onze bestaande donateurs, niet alleen nieuwe donateurs nodig, maar ook interessante projecten. Daarom willen we onderzoeken hoe we deze groei kunnen realiseren. Bijvoorbeeld door projecten te selecteren die aansluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) om een duurzame wereld tot stand te brengen en door projecten te selecteren waarmee we een nieuwe groep donateurs kunnen aanspreken; projecten die niet alleen ecologische en sociale impact hebben, maar ook financiële impact. In het kort: projecten die een wezenlijk, langdurig verschil maken voor de bevolking, in een gebied waar alleen met behulp van donaties een duurzame Israëlische samenleving gecreëerd kan worden.

Israel 2040

Dit sluit ook mooi aan bij de Israel 2040 visie die het JNF ondersteunt. Daarvan is het doel om meer dan een miljoen mensen te laten migreren naar de Negev woestijn. Daarvoor is niet alleen uitbreiding van bijvoorbeeld waterreservoirs en landbouwontwikkeling nodig, ook uitbreiding van toerisme als inkomensbron en uitbreiding van de sociale initiatieven zijn nodig, zoals de bouw van scholen, sportfaciliteiten, ziekenhuizen en voorzieningen voor ouderen.

Wat gaat Leonie doen?

Leonie Noorlander vervult deze korte opdracht als onderdeel van haar sabbatical. Zij is werkzaam bij ABNAMRO Bank als transformatiemanager en zal haar consultancyvaardigheden gebruiken om de potentiele projecten te beoordelen en een advies aan JNF te presenteren.

Om onze strategie en visie goed te kunnen onderbouwen, gaat zij voor het JNF op zoek naar projecten met een ‘impact gevend’ doel enerzijds en potentiële nieuwe fondsenwervingsconcepten (voor de bestaande en volgende generatie donateurs) anderzijds.

Haar analyse zal zich richten op projecten in de westelijke Negev regio en in de Arava woestijn. Beide zijn gebieden waar veel ontwikkelingen gaande zijn en waar veel kansen liggen om duurzame projecten op te starten met sociale, ecologische en financiële impact. Daarnaast heeft het JNF de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in de Arava. Het gebied is populair bij jonge gezinnen die graag hun kinderen daar laten opgroeien, zich aangetrokken voelen tot de pioniersgeest in het gebied en mogelijkheden zien om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Arava woestijn.

Privacyverklaring