vrijdag 28 februari 2020

Soms is het goed even stil te staan en na te denken over hoe u de zaken geregeld wilt hebben na uw overlijden. Als u niets vastlegt, gaat uw erfenis automatisch naar familieleden. Maar u kunt ook een goed doel, zoals het JNF, in uw testament opnemen.

Door het JNF op te nemen in uw testament investeert u in de toekomstige generaties van Israel. Het belangrijkste is dat u uw wensen in kaart brengt. Wie wilt u dat uw erfgenamen zijn en hoe wilt u uw nalatenschap verdelen?

Barbara Flesschedrager, verantwoordelijk voor de afhandeling van nalatenschappen binnen het JNF, vertelt iets over haar werk.

Waarom neemt iemand het JNF op in zijn of haar testament?

De helft van de nalatenschappen is afkomstig van onze eigen donateurs, die al jarenlang het JNF en daarmee Israël steunen. Wat zij belangrijk vinden, is dat het JNF een betrouwbare organisatie is die zij al heel lang kennen, en die zich inzet voor het Israel van morgen. De andere helft die aan ons nalaat kennen we eigenlijk niet. Soms vinden we dat jammer. We maken namelijk graag kennis met mensen die ons opnemen in hun testament. Ook speelt vaak de religieuze achtergrond een rol: Joodse mensen steunen uit traditie het JNF, onze Christelijke achterban vindt het steunen van het volk van Israel belangrijk.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ik krijg een telefoontje of een email van iemand die graag wil praten over zijn of haar testament. We maken dan een afspraak. Ik bezoek diegene thuis, maar het gesprek kan uiteraard ook bij ons op kantoor plaatsvinden. Hoe dan ook neem ik er uitgebreid de tijd voor, want dit is een belangrijk moment in iemands leven. Het JNF kan benoemd worden als mede-erfgenaam. Dan staan we, samen met anderen, in het testament. Wat ook gebeurt, is dat de volledige nalatenschap aan het JNF ten goede komt. Vaak worden we dan benoemd als executeur testamentair. Dat houdt in dat ik alles regel. Het is daarom heel belangrijk dat ik precies weet wat de wensen zijn van de erflater. Daarom is het contact zo belangrijk. Want vanaf het moment dat het telefoontje komt van overlijden, regel ik alles. Van het contact met de notaris, het regelen van de begrafenis, de kaarten, de advertentie tot en met de eventuele verkoop van het huis en de huisraad, maar ook het veiligstellen van bijvoorbeeld huisdieren. Aan het executeurschap van het JNF zijn wel voorwaarden verbonden.

Wie bepaalt waar het geld naartoe gaat?

De meeste mensen vinden het het belangrijkst dat hun geld naar Israel gaat. Als het maar daar terecht komt, waar dat het hardst nodig is. Mocht iemand specifieke wensen hebben, zoals bijvoorbeeld een park op eigen naam, dan bespreek ik hoe dat beschreven kan worden in het testament. Uiteraard voldoen we aan die wens.

Wie benaderen het JNF hierover?

Dat is heel verschillend. Onlangs werd ik gebeld door een mevrouw die wist dat ze binnenkort zou sterven. Ze had geen familie en wilde graag dat haar vermogen naar een goede bestemming in Israel ging. We hebben het samen doorgesproken. Het was een enorme geruststelling voor haar dat alles goed geregeld werd.

Of iemand die ondergedoken had gezeten en na de oorlog een betere band had met haar onderduikfamilie dan met haar eigen familie. Ze wilde haar onderduikfamilie eren met een project in Israel met hun naam erop. Door het gesprek met mij over haar testament, kwam er veel bij haar los van vroeger. Ze had al besloten niet alleen bij haar overlijden, maar ook bij leven te gaan geven. We hebben nu regelmatig contact, ik ben een soort van familie voor haar geworden.

Het zijn veelal ouderen die ons benaderen over hun testament. Niet zo vreemd, want als je jong bent, denkt je hier nog niet zo over na. Toch is het belangrijk om dat wel te doen. Want we weten niet wat het leven voor ons in petto heeft. Ook kun je, nu je nog fit genoeg bent, de projecten die je wilt steunen, zelf bezoeken en blijven volgen. Dat maakt het zo bijzonder.

Wilt u de mogelijkheden onderzoeken om (een deel van) uw erfenis na te laten aan het JNF? Mail naar barbara@jnf.nl of bel Barbara via: 020 – 646 64 77