dinsdag 10 november 2020

Onze donateurs dragen op vele manieren bij aan het tot bloei brengen van Israel. Nalatenschappen maken daar een belangrijk verschil in, omdat we daarmee vaak grotere projecten kunnen financieren.

Bijzondere samenwerking tussen JNF Nederland en JNF Zweden
Een prachtig voorbeeld is de groene long rond de groeiende metropool Be’er Sheva in de Negev woestijn. Sinds 1985 is daar ruim 11.000 hectare JNF-bos aangeplant. Hiermee beschermen we het gebied tegen erosie en stimuleren we biodiversiteit. In 2018 heeft JNF Nederland samen met het JNF in Zweden besloten om dit gebied uit te breiden met 500 hectare bos. Dankzij een aantal grote nalatenschappen hebben we dat kunnen realiseren. Maar, ons werk stopt nooit. Jaarlijks zorgt het JNF voor nieuwe aanplant.

Wilt u ook een wezenlijke bijdrage leveren aan onze projecten? U kunt overwegen om het JNF in uw testament op te nemen als goed doel. Zo leeft uw wens, ook als u er niet meer bent, door in het Israel van morgen.

Wat komt er kijken bij het regelen van een nalatenschap
Barbara Flesschedrager, binnen het JNF verantwoordelijk voor de afhandeling van nalatenschappen, vertelt dat er verschillende manieren zijn waarop mensen kunnen nalaten. Sommige mensen laten een deel of hun volledige erfenis aan het JNF na of wijzen het JNF aan als executeur-testamentair.

‘Het belangrijkste is dat de erflater zijn of haar wensen in kaart brengt’, vertelt Barbara. ‘Samen gaan we het gesprek hierover aan. Ik maak een persoonlijke afspraak, bij mensen thuis of hier op kantoor. Wat de meeste mensen belangrijk vinden, is dat hun geld naar Israel gaat. Mocht iemand specifieke wensen hebben, zoals bijvoorbeeld een park op eigen naam, dan ga ik na hoe en waar dat mogelijk is. Als eenmaal alles geregeld is, houd ik jaarlijks contact met de familie. De persoonlijke band is belangrijk.’

Een bijzonder verhaal is dat van meneer van Amerongen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor hij zijn vrouw en kind. Na de oorlog hertrouwde hij. Ter nagedachtenis aan zijn omgekomen familie richtte hij een woud op. Na zijn overlijden plantte zijn echtgenote ieder jaar bomen in dat woud.

We hadden regelmatig contact met haar. Het JNF was executeur en heeft haar begrafenis geregeld. Na haar dood schonk deze mevrouw het JNF gouden munten, die vorig jaar geveild zijn. De opbrengst hiervan gebruiken we voor de speciale brandweerauto voor het zuiden van Israel.’

Meer weten?
Wilt u de mogelijkheden onderzoeken om (een deel van) uw erfenis na te laten aan het JNF? Mail of bel Barbara via: info@jnf.nl of 020-646 6477. Wij horen het ook alvast graag als u, zodra beschikbaar, onze nieuwe brochure over Nalatenschappen wilt ontvangen. Deze verwachten wij begin volgend jaar klaar te hebben liggen.