woensdag 30 mei 2018

Godsdienst- en geschiedenisleraar Theo van Steenbergen bezocht samen met een aantal collega’s afgelopen maand Israel en ook de Arava woestijn. Hij kwam tot de conclusie dat al zijn leerlingen een bezoek aan Israel en JNF projecten zouden moeten brengen om daar hun kennis te vergroten. Wij spraken hem na zijn bezoek.

“We geven les op het Van Lodenstein College in Amersfoort. Als christenen zijn we ervan overtuigd dat God grote dingen doet en dat zijn profetieën wat betreft het Joodse volk en het land uitkomen.

Wij willen enerzijds onze solidariteit met het volk van God tonen, anderzijds willen we onze leerlingen laten zien hoe het in Israel is. Wij willen excursies voor onze leerlingen naar Israel gaan organiseren. We hopen dat zij op deze manier nog meer betrokken worden bij wat er in Israel gebeurt en in hun vervolgstudies bijvoorbeeld stages of onderzoeken daar kunnendoen.”

In een blog van Christenen voor Israël las Van Steenbergen over de JNF Experience in Apeldoorn. Samen met een aantal collega’s bezocht hij de avond. “Een bijzondere bijeenkomst over het prachtige werk dat de mensen in de Arava doen. Het heeft ons nog vaster doen besluiten onze ogen op Israel te richten. Vooral Mirith, zij woont en werkt in de Arava, maakte grote indruk op ons. Zij vertelde een ongekunsteld en spontaan verhaal, dat liet zien hoe haar grootouders en ouders daar in de barre woestijn zijn begonnen en hoe zij de woestijn hebben laten bloeien. Wij zien door het menselijke Gods hand hierin.” Van Steenbergen en zijn collega’s hadden al plannen om naar Israel te reizen. Door hun bezoek aan de avond in Apeldoorn besloten ze daar ook nog een bezoek aan de Arava aan vast te plakken.

“Het was fijn om Mirith te ontmoeten en een indruk te krijgen van de wonderen die in de Arava plaatsvinden. We zien daar mooie kansen om met onze leerlingen projecten te doen. Er is zoveel te leren en te ontdekken. Over de land- en tuinbouw, het leven in de woestijn, de flora en fauna, de waterhuishouding, de geschiedenis en ook over het archeologische aspect.” Voor Van Steenbergen was het de vijfde keer dat hij Israel bezocht, toch was hij verrast door het bezoek aan de Arava. “Vol bewondering ben ikvoor de vergevorderde technologie waarmee de droge woestijn in een moderne samenleving wordt veranderd. Een sterke gemeenschap die met een positieve insteek en groepssprit zijn werk daar doet. Een ware pioniersgeest die een enorm effect heeft, waardoor je pragmatische problemen oplost en niet in allerlei bureaucratische toestanden verzeild raakt.” Van Steenbergen en zijn collega’s willen nu contact opnemen met het JNF om hun plannen verder uit te werken. De leerlingen zullen hier baat bij hebben, maar ook de bevolking in de Arava, iedere vorm van steun en hulp is daar meer dan welkom.”

 

   

 

 

Privacyverklaring