woensdag 24 oktober 2018

 

Reizigers van de JNF Experience-Israel hebben vandaag het prachtige noorden van Israel bezocht. Enkele voorbeelden zijn Kibboets Beth Haemek en de magische Hulla Vallei. Kibboets Beth Haemek is voor ons extra bijzonder omdat veel Nederlandse immigranten deze kibboets hebben geholpen met oprichten. De reizigers kregen met eigen ogen te zien wat de bijdrage van donateurs in deze gebieden is geweest.

De magische Hula Vallei

Een prachtig natuurgebied, beheerd door het JNF, gelegen tussen de Golan Hoogte en het Naftali Gebergte. Pioniers stichten hier al in 1883 de eerste moderne landbouwnederzettingen. Het gebied leek in eerste instantie geschikt voor landbouw door zijn rijkdom aan water. Het bestond echter deels uit moeras en velen stierven in die jaren aan malaria. In de jaren vijftig nam het JNF de taak op zich het gebied droog te leggen en de malaria uit te bannen. De ingreep was een succes voor de landbouw- productie, maar zorgde ook voor een verzwakt ecosysteem.

Het Hula moeras in 1923.

Mannen verwijderen stenen 1940

 

De bouw van de brug over het moeras in 1951

Drooglegging van de Hulla Vallei in 1955

Later werd een deel van het gebied als natuurreservaat hersteld en creëerde het JNF het Hula Lake Park als onderdeel van het natuurlijk herstel. De vallei vormt een prachtig natuurgebied waar jaarlijks honderden verschillende vogelsoorten (in totaal 500 miljoen vogels) doorheen trekken.

De Hula Vallei in vogelperspectief.

Kraanvogels aan het meer

Rondtour voor minder valide

Vogelsspotten bij zonsopgang

Kibboets Beth Haemek

In 1949, na de oprichting van de staat Israel, werd het land overspoeld door nieuwe immigranten. Zij verspreidden zich over het land en stichtten kibboetsim (collectieve landbouwnederzettingen) en moshavim (dorpen op coöperatieve grondslag). Op 4 januari 1949 werd kibboets Beth Haemek opgericht door leden van de Joodse socialistische jeugdvereniging, Haboniem. Deze jonge pioniers kwamen uit Nederland, Engeland en Hongarije.  Beth Haemek betekent ‘Het Huis in de Vallei’ en wordt genoemd in de Tenach, Joshua 19:27.

Het JNF hielp de kibboets bij het vruchtbaar en bewoonbaar maken van de grond. Er werd gezorgd voor een tractor, een paard met wagen, hout om huizen te bouwen en er werden bomen geplant. In latere jaren werd met behulp van het JNF een groot waterreservoir aangelegd, onderdeel van een provinciaal netwerk van waterreservoirs. Twee grote installaties, één naast Akko en één naast Naharia, reinigen rioolwater dat afkomstig is uit dorpen in de wijde omgeving. Het is geen drinkwater, maar wordt gebruikt voor de landbouw. Via buizen onder de grond komt het gereinigde water naar het waterreservoir en wordt het geleid naar de avocado- en bananenplantages van Beth Haemek.

Een tuin in Beth Haemek

In het JNF Magazine zijn Salo en Ineke Sosan, die in Beth Haemek wonen, geïnterviewd. Zij wonen daar sinds 1972 een reageerden inspirerend op een aantal steekwoorden die wij ze gaven. U kunt het JNF Magazine gratis bestellen om de interview te lezen.

Bestel het JNF Magazine

 

 

Privacyverklaring